Jacob Baart de la Faille (1757-1823)

Algemeen

Baart de la Faille
Jacob
Man
20-07-1757
Den Haag
01-04-1823
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Recentiora physicorum inventa, statica, phoronomia, dynamica, mechanica motus, aantrekkingskracht, proefondervindelijke natuurkunde, beginselen wis- en sterrenkunde, logica
Koninklijk Besluit
1790-1823
25-09-1790
De sperandis rei philosophicae, identidem auctae, incrementis

Promoties

05-05-1754
Leiden
Dissertatio philosofica inauguralis de methodo exhaustionis
Lugduni Batavorum. 1774
Doct. filos. en vrije kunsten

Rector Magnificus

Oratio de vero filicitatis sensu
1798-1799
14-10-1819
Oratio quid artes atque disciplinae cum iuventute communicatae faciant ad salutem communem adiuvandam augendamque
1818-1819

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 102-103

(Th.) van Swinderen in: Almanak der Akademie van Groningen /[onder red. van
Theodorus van Swinderen], 1824, p. 1-14, bbg.

idem/item in: Annales Academiae Groninganae / Academia Groningana, 1822/1823 p. 17-28, bbg.

idem/item in: Algemeene konst- en letterbode (Haarlem), 1824, I, p. 339-343 <ingekorte tekst, zonder bbg.>

Amico meo Jacobo Baart de la Faille …./Rudolphus Boerma <van Alphen no. 2176>

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa, VI, p. 29-31

Sterrenkijken bekeken : sterenkunde aan de Groningse universiteit vanaf 1614 / door A.Blaauw….(Gron.) Universiteitsmuseum, 1983. p. 20-24. portr.

Almanak der Akademie van Groningen /[onder red. van Theodorus van Swinderen]
1822, front : portr. <silhouet>

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, portr no. 44