Johannes Marie Neele Kapteyn (1870-1949)

Algemeen

Kapteyn
Johannes Marie Neele
Man
08-10-1870
Sassenheim
30-04-1949
Hoogeveen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Oud-germaanse filologie, Duitse taal- en letterkunde. Na 1930: Oud-friese grammatica
Koninklijk Besluit
1924-1942
04-10-1924
De Germaansche en de Hoogduitsche klankverschuiving. Feiten en hypothesen
Inaug. rede uitg.: Groningen, 1924
06-06-1944
Emeritaat

Promoties

12-21-1907
Diploma MO-akte B in de Hoogduitse taal- en letterkunde

Rector Magnificus

1940-1942

Eredoctoraten

02-10-1924
Bonn, Duitsland
Friedrich Wilhelm Universität, Bonn
Doct. filos.

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1924-1925, p. 48
- Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Amsterdam, 1938, p. 779. portr.
- Groningen in oorlogstijd : aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945 / E.A.J.Boiten….
[et al.] Haren, 1980. p. 206-210. portr.
- L.(H.) van Hasselt in : Groniek : onafhankelijk Gronings historisch studentenblad (Groningen) 32(1999), no. 144, p. 311-319. portr.
- L.H. van Hasselt in : Biografisch woordenboek van Nederland. - Dl. V (2002), p. 242-244
- Tette Hofstra in : Internationales Germanistenlexikon 1800-1950 / hrsg. und eingel. von Christoph Koenig....Berlin, 2003. II, p. 887-888
- Nieuwe Groninger encyclopedie. Groningen, 1999 dl. 2, p. 429, portr.
- Academische illusies : de Groningse universiteit in een tijd van van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 / K. van Berkel. Amsterdam, 2005 : passim (reg.)
- Groningse studenten almanak 1941, front.: portr.

Overige

1916 Lector Universiteit van Leiden
Blijft tot aan het einde van de oorlog verbonden aan de universiteit met een nieuwe leeropdracht: volkenkunde