Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Johan Hendrik Kern (1867-1933)

Algemeen

Kern
Johan Hendrik
Man
24-01-1867
Leiden
19-12-1933
Leiden

Benoemingen

Hoogleraar
Engelse taal- en letterkunde. Na 1904 tevens: Sanskriet
Koninklijk Besluit
1901-1924
28-02-1901
De beoefening der Nieuwengelsche tongvallen
01-01-1924
Afscheid

Promoties

06-27-1891
Leiden
Klankleer der Limburgsche sermoenen
Groningen, 1891
Doct. Ned. taal- en lettk.

Rector Magnificus

15-09-1913
Vereenvoudiging in de Engelsche verbuiging
1912-1913

Literatuur

- A.E.H.Swaen in : Eigen haard : geillustreerd volkstijdschrift (Haarlem) 1916, p. 573-574
- A.Kluyver in : Handelingen en (mededeelingen <of>levensberichten) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1933/34, bijlage p. 79-92. bbg.
- N. van Wijk in : Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam) 1933/34, p. 147-151
- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden 1934, p. 79-80
- J.W.Muller in : Neerlandia : orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond (Gent) 38(1934) p. 10-11. portr.
- J.W.Muller in : Almanak van het Leidsch studenten corps 121(1935) p. 97-99. portr.
- C.C.Uhlenbeek in : Leidsch jaarboekje = omslagtitel van: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 27(1934/35) p. LII-LIV
- Groningsche studenten almanak 1913, front. : portr.
- Icones Leidenses : de portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden....Leiden, 1973. no. 349

Overige

03-05-1913
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Benoeming tot hoogleraar te Leiden. Inauguratie aldaar op 19 nov. K.B. : Gedurende de periode dat de leerstoel te Groningen vacant is, alhier alsnog belast met de voortzetting van onderwijs in de eigen vakken