Evert Jan Thomassen à Thuessink (1762-1832)

Algemeen

Thomassen à Thuessink
Evert Jan
Man
06-08-1762
Zwolle
03-06-1832
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Pathologie, therapie, medicina forensis en historia medicinae
1794-1831
26-11-1794
Oratio de nonnullis praesertim medicinae practicae locis, ulterius elaborandis et perficiendis
15 juni 1819: K.B.: Ontheffing van verschillende aan zijn ambt verbonden werkzaamheden
03-06-1831
Emeritaat

Promoties

06-26-1782
Harderwijk
Tentamen philosophicum inaugurale de analogia cognoscendi praesidio
Hardervici, [1782]
Doct. filos.
11-25-1782
Leiden
Quaestiones juridicae inauguralis
Lugduni Batavorum, 1782
Doct. jur.
07-22-1785
Leiden
Dissertatio medica inauguralis de opii in siphylide usu observatis probato
Lugduni Batavorum, 1785
Doct. med.

Rector Magnificus

11-10-1798
Oratio de eo, quod medicus in arte facienda inprimis agat
1797-1798
11-10-1810
Oratio de ancipiti medicorum fama, hujusque rei rationibus iniquis, ac de medelis in hanc rem adhibendis
1809-1810

Literatuur

Geneeskundige waarnemingen / E.J.Thomassen à Thuessink. - Groningen, 1828. - front : portr. - [dl. 3]

Sibrandi Stratingh oratio de continua et admiranda rerum metamorphosi chemica, p. 18-26, in: Annales Academiae Groninganae / Academia Groningana. - 1831-1832 [rectorale rede]

Scripta Everardi Johannis Thomassen à Thuessink, p. 54-58, in: Annales Academiae Groninganae / Academia Groningana. - [aanhangsel bij de rectorale rede]. bbg.

Geschied- en letterkundig mengelwerk / Jacobus Scheltema. V, 2e st. Utrecht, 1834. - p. 15-20

Aanhangsel op het algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen ... / bew. door Gt. Nieuwenhuis. - (T-U), p. 135-136

Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren / Hermannus Bouman. - Utrecht, 1844 - 1847. - 2 dln. - II, p. 423-424

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen. - Groningen, 1864. - p. 104-105

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa. - XVIII, p. 108-109

Simon Thomas in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. - IV, kol. 1306-1307

C.E.Daniels in : Biographisches Lexicon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. - Berlin, 1929-1935. - p. 566-567

De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems / P.J. van Winter. - s’ Gravenhage, 1955. - dl. 2. , p. 680-681

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A. Lindeboom. - Amsterdam, 1984. - kol. 1969-1971

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978. - no 47

Overige

05-08-1797
Besluit tot oprichting van een academisch hospitaal, op initiatief van professor Thomassen à Thuessink, die vervolgens zelf als professor medicinae clinicae wordt aangesteld