Willem Christiaan van Manen (1842-1905)

Algemeen

Manen
Willem Christiaan, van
Man
08-08-1842
Noordeloos
12-07-1905
Leiden

Benoemingen

Kerkelijk hoogleraar
Dogmatiek, Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk, Nederlands Hervormd kerkrecht
Algemene Synode van de Nederlandsch Hervormde Kerk
1884-1885
11-12-1884
Het persoonlijke karakter der leerstellige godgeleerdheid
Tijdperk kerkelijk hoogleraar ca. 4 maanden
06-05-1885
Afscheid

Promoties

02-02-1865
Utrecht
Onderzoek naar de echtheid van Paulus’ eersten brief aan de Thessalonicensen
Weesp, 1865
Theologiae
Faculteit Godgeleerdheid magna cum laude

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1884-1885, p. 42-43
- Onze hoogleeraren. Portretten en biografieen. Rotterdam, 1898 p. 57, portr.
- De hervorming : nieuw kerkelijk weekblad / Nederlandsche Protestantenbon (ondertitel varieert). (Groningen, Amsterdam) 1905, no. 28, (15 jul.) p. 1
- The Inquirer : a weekly journal of religion, politics and literature (London) 1905, 22 jul., p. 460-461
- H.Oort in : De Nederlandsche spectator : weekblad....(Arnhem) 1905, p. 228-229
- Rudolf Steck in : Protestantische Monatshefte (Berlin) 9 (1905) p. 337-343
- L.K(nappert) in : Leidsch jaarboekje = omslagtitel van: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1906 < 2 ongenum. pag.’s>
- C.E.H. in : Almanak van het Leidsch studenten corps 1906, p. 339-340, portr.
- H.U.Meyboom in : Theologisch tijdschrift 40 (1906) p. 193-252, portr.
- G.A. van den Bergh van Eysinga in : De hervorming : nieuw kerkelijke weekblad / Nederlandsche Protestantenbond (ondertitel varieert). (Groningen, Amsterdam) 1915, no. 23 (5 jun.)
- F.S.Knipscheer in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek VI, kol. 987-988
- A.Meyer in : Die Religion in Geschichte und Gegenwart, III. Tübingen,1929 p. 1958-1959
- The Oxford dictionary of the Christian Church. Oxford, 1974. p. 1426
- W.C. van Unnik in Christelijke encyclopedie<ongew. herdr. van de 2e dr.>, 1977 IV, p. 558
- W.C. van Manen : een Hollandse radicale theoloog / Eduard Verhoef. Kampen, 1994 portr., bbg : p. 73-88
- E.Verhoef in : Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestatntisme. IV, p. 322-324
- Iconones Leidenses : de portretverzameling van de Rijksuniversiteitsbibliotheek te Leiden....Leiden, 1973 no, 290

Overige

1885-1903 Hoogleraar Leiden
Benoeming door de curatoren van de universiteit te Leiden tot gewoon hoogleraar in de Theologische Faculteit 23 september 1885: aanvaarding hoogleraarsambt