Gerrit Johan Meijer (1781-1848)

Algemeen

Meijer
Gerrit Johan
Man
15-08-1781
Kleef, Duitsland
22-11-1848
Groningen
prof.

Benoemingen

Hoogleraar
Vaderlandse geschiedenis
1831-1848
28 juli 1831: vanwege de Belgische omwenteling toegevoegd aan de Hogeschool te Groningen

Rector Magnificus

10-10-1844
Oratio de iis, quae tristia ac laeta Academiae per annum praeteritum acciderunt
1843-1844

Eredoctoraten

Luik, Belgiƫ
Hogeschool Luik
Philosophiae theoreticae Magister, literarum humaniorum Doctor, honoris causa

Literatuur

- Rotsgalmen / Willem Bilderdijk. dl. 1. Leyden, 1824. p. 127-132
- M.Siegenbeek in : Algemeene konst-en letterbode (Haarlem) 1836, p. 28, 39, 55.
- F.C. de Greuve in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1849, p. 72-79. bbg.
- idem in : Annales Academici / Academia Groningana, 1840-1849, p. 616-618; p. 630-631 : bbg.
- Groningsche studenten almanak 1850, p. 92-94
- W.B.S.Boeles', "Levenschetsen der Groninger hoogleeraren"in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen, 1864) 9, p. 144-145
- Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa. dl. XII (2), p. 779-782. bbg.
- E.Zuidema in : Nieuw Nederlandsch biographisch woordenboek. III, kol. 856-857
- C.C. de Bruin in : Zeitschrift fuer Deutschen Altertum und Deutsche Literatur (Berlin)108 (1979) Heft 2, p. 187-208
- Beschrijvende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders... / Frederik Muller. Amsterdam, 1853 p. 173

Overige

1822-1830 Hoogleraar in de Nederlandse letterkunde te Leuven, Belgiƫ