Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Johan Hendrik van Meurs (1888-1945)

Algemeen

Meurs
Johan Hendrik, van
Man
25-07-1888
Rijssen
03-02-1945
Haren (Gr.)

Benoemingen

Hoogleraar
Romeins recht en zijn geschiedenis. Na 1926 tevens: Oud-Vaderlands recht
Koninklijk Besluit
1925-1943
20-06-1925
De verhouding van Romeins en hedendaags recht in het licht der vergelijkende rechtsgeschiedenis
1938: waarneming gedurende de cursus 1938/39 van de colleges uit de leeropdracht ‘Geschiedenis’ van wijlen prof. Gosses
1943-03
Afscheid

Promoties

02-26-1914
Utrecht
Rechtsgedingen over bepaalde goederen in Oud-Helleense rechten
Amsterdam, 1914
Rechtsgeleerdheid

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1924-1925, p. 50
- (H.) v(an) G(oudoever) in : item 1945, p. 48-50
- H. van Goudoever in : Groningsche studenten almanak 1946, p. 107
- J.H.Beekhuis in : Nederlands juristenblad (Zwolle) 21 (1946) p. 40-41
- Universitas Groningana. 1914-1964. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen....Groningen, 1964 p. 88
- A.S.Hartkamp in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J. Charite, I, p. 377-378
- Groningen in oorlogstijd : aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945 / E.A.J.Boiten...[et al.]. – Haren (Gr.), 1980. p. 214, portr.
- Academische illusies : de Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 / door K. van Berkel. Amsterdam, 2005 : passim (reg.)
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw....Grioningen, 1978 no. 179

Overige

Abdicatie van zijn hoogleraarschap, uit protest tegen de studenten-vervolging door de bezettende macht