Cornelis van Pijnacker (1570-1645)

Algemeen

Pijnacker
Cornelis, van
Man
06-07-1570
Pijnacker
12-01-1645
Franeker
prof. dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Rechtsgeleerdheid
1614-1626
Vanaf 1622 door de Staten-Generaal tweemaal uitgezonden naar Tunis en Algiers om een einde te maken aan de zeerooverijen dier staten. Door deze herhaalde afwezigheid zag hij zich gedwongen zijn professoraat te Groningen neer te leggen. De tijd, waarop dit geschiedde, is niet met zekerheid op te geven.

Promoties

05-16-1597
Leiden
Rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

1616-1617

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 9.

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654) 26-27.

Overige

Wegens zijn kennis van 'Italiaansche, Spaansche en Oostersche talen' was Van Pijnacker naast hoogleraar in de rechten ook diplomaat in dienst van de Staten Generaal. In de jaren 1620 onderhandelde hij met 'de Algerijnsche Staten' over teruggave van gekaapte Nederlandse koopvaardijschepen. Na de acceptatie van een positie in Franeker huwde hij op zeventigjarige leeftijd voor de tweede maal.
Van 1597 tot 1614 hoogleraar te Leiden Van 1636 tot zijn dood in 1645 hoogleraar te Franeker