Henricus Alting (1583-1644)

Alting was bij de Synode van Dordrecht van 1618, waar de opdracht tot het maken van een Nederlandse vertaling van de Bijbel werd gegeven,de Statenvertaling. Hij werd revisor van het Nieuwe Testament. Daarna kwam hij in de woelingen van de Dertigjarige oorlog terecht. Hij woonde in Heidelberg toen de stad in 1622 met bruut geweld werd ingenomen door de Spanjaarden onder leiding van Graaf Tilly. Thuis kwam hij een vijandelijke officier tegen die zei:"Met deze hand heb ik heden tien mensen gedood, als ik wist waar hij schuilde, zou Alting hem spoedig volgen.En wie bent U?" Alting antwoordde koel dat hij onderwijzer aan het Collegium Sapientiae was geweest, maar gaf zijn naam niet en ontsnapte.

Algemeen

Alting
Henricus
Man
17-02-1583
Emden
25-08-1644
Groningen
prof.

Benoemingen

Hoogleraar
Godgeleerdheid
1627-1644
21-06-1627

Promoties

11-18-1613
Heidelberg

Rector Magnificus

1628-1629
1636-1637
1641-1642

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 17


Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p. 88
(p. 37)

Oratio funebris in luctuosissimum obitum theologi celeberrimi D. Henrici Alting, in academiis Heidelbergensi per IX, & Groningo-Omlandica per ipsos XVII annos Doctoris ac Professoris meritissimi. / Concinnata, et prid. cal. Septemb. in choro templi academici recitata ab ... Samuele Maresio ... ; adjecta sunt programma ejusdem, et quædam epicedia

Overige

1622
Toen Tilly Heidelberg innam ontsnapte Alting aan de dood. Thuis kwam hij een vijandelijke officier tegen die zei:"Met deze hand heb ik heden tien mensen gedood, als ik wist waar hij schuilde, zou Alting hem spoedig volgen." Alting antwoordde koel dat hij onderwijzer aan het collegium sapientiaie was geweest, maar gaf zijn naam niet en ontsnapte