Jacobus Alting (1618-1679)

Algemeen

Alting
Jacobus
Man
27-09-1618
Heidelberg, Duitsland
20-08-1679
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Oostersche talen
1643-1679
20-01-1643
Scholarum et academicorum Hebraearum historiam exhibens
Hoogleraar
Exegese Oude Testament
1667-1679
Oratio de ornatu Capitis Summi apud Hebraeos Pontificis
Hoogleraar
Godgeleerdheid
1673-1679

Promoties

10-21-1645
Groningen
dr. Philosophie
05-02-1667
Groningen
dr. Theologie

Rector Magnificus

1668-1669
1676-1677

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.29

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p.163
(p. 65)

Jacobus Alting, een bijbelsch godgeleerde uit het midden der 17de eeuw / door Petrus Hendrik Roessingh

Overige

1647
In 1647 werd Alting aangesteld als Academieprediker