Tobias Andreae (1604-1676)

Andreae kende René Descartes persoonlijk en introduceerde het Cartesianisme in Groningen

Algemeen

Andreae
Tobias
Man
19-08-1604
Braunsfeld, Duitsland
17-10-1676
Groningen
prof.

Benoemingen

Hoogleraar
Geschiedenis, Griekse taal
1634-1668
17-02-1635

Rector Magnificus

1640-1641

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p. 23

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654) p.124 (p.52)

Overige

Zijn grafsteen ligt in het academiegebouw. http://www.dodenakkers.nl/artikelen/verdwenen/267-academiegebouw.html