Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

?
Ja
19 x 15 cm.
paneel
olieverf
links naast de schouder: WH 1813.
1813
In 1855 geschonken door W. van Maanen-Bakker.
In 1973 gestolen uit de faculteitskamer van Medische Wetenschappen en Farmacie.

Gerbrand Bakker (1771-1828)

Algemeen

Bakker
Gerbrand
Man
01-11-1771
Enkhuizen
14-06-1828
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Anatomie, chirurgieVanaf 1813 ook: Obstetrie, fysiologie
1811-1828
02-05-1811
Oratio de iis, quae artis obstetriciae utilitatem augere possunt, et gratam magis acceptamque reddere

Promoties

05-03-1794
Leiden
De noxis,quas sua gravitate descendens materia purulenta aliquando in corpore humano exserit
Lugduni Batavorum, 1794
Doct. med

Rector Magnificus

10-10-1822
Oratio de medico autodidacto (niet uitgesproken)
1821-1822

Literatuur

S.Brouwer in : Annales Academiae Groninganae, 1827-1828, p. 19-24; bbg : p. 42-44

Algemeene konst- en letterbode / door I. Vermeiren, 1828, dl I, p. 418-421

Hulde aan de nagedachtenis van Gerbrand Bakker … /door J.Baart de la Faille. Groningen, 1828, portr.

Almanak der Akademie van Groningen / [onder red. van Theodorus van Swinderen], 17(1929) p. 51-61, bbg.

Groningsche studenten-almanak voor het jaar 1829, p.74-76

Litterarische Annalen der gesammten Heilkunde, 18(1830), p. 120-124, bbg.

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 118-119

Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academische Senaat, p. 306-310

Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt / A.J. van der Aa ; onder medew. van de heeren Simon van der Aa ... [et al.] dl . II, p. 63-65

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek / onder red. van P.C. Molhuysen en P.J. Blok ; met medew. van tal van geleerden, IV, kol. 78-79

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975 / by G.A. Lindeboom, kol. 59-61

Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, dl. I, p.296-297

Almanak der Akademie van Groningen / [onder red. van Theodorus van Swinderen] 1828, front : portr. <silhouet>

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen / samengest. door R.E.O. Ekkart en J. Schuller tot Peursum-Meijer, no. 49

Overige

Hij was ook hoogleraar te Franeker.