Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Elisabeth Neurdenburg (1882-1957)

Algemeen

Neurdenburg
Elisabeth
Vrouw
06-08-1882
Breda
30-04-1957
Bilthoven

Benoemingen

Lector
19-10-1918
Nog eenige opmerkingen over het onderwijs in de kunstgeschiedenis
Moderne kunstgeschiedenis
Koninklijk besluit
1918-1948
Buitengewoon hoogleraar
Moderne kunstgeschiedenis
Koninklijk besluit
1948-1952
Benoeming tot buitengewoon hoogleraar met terugwerkende kracht tot 1 januari 1948
01-01-1952
Emeritaat

Promoties

07-05-1910
Utrecht
Van Nyeuvont, loosheit ende practike: hoe sy vrou Lortse verheffen
Nederlandse Letterkunde
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1918-1919, p. 49
- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1949, p. 50-51
- E.V(isser) in Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen: 1957, p. 72-73
- E.V(isser) in : Groninger universiteitsblad, 7 (1957) no. 4, [ p. 1]
- Algemeen handelsblad (Amsterdam), 130 (1957) no. 42318, 3 mei, p. 7, kol. 3
- Yvette Marcus-de Groot in : Kunstlicht : informatief subfaculteitsblad van de Afdeling Kunst-geschiedenis en Archeologie van de Vrije Universiteit (Amsterdam), 14 (1993) no. 1, p. 4-9. portr.
- Kunsthistorische vrouwen van weleer : de eerste generatie in Nederland vóór 1921 / Yvette Marcus-de Groot. Hilversum, 2003. § 10 (p. 298-321). portr., ill.
- De vrouw en haar huis : geïllustreerd maandschrift (Amsterdam) 22(1927) p.194. portr.