Portretinformatie

?
Ja
51 x 40 cm.
? nagaan papier op paneel
pastel
In 1856 geschonken Ds. Th.F. Uilkens, zoon van de voorgestelde.
Het origineel bevindt zich in het depot van het Universiteitsmuseum.
Vermoedelijk omstreeks 1820-1825 vervaardigd.

Jacobus Albertus Uilkens (1772-1825)

Algemeen

Uilkens
Jacobus Albertus
Man
01-05-1772
Wierum
30-05-1825
Warfhuizen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Landhuishoudkunde
Koninklijk Besluit
1815-1818
29-11-1815
Inwijdings redevoering over den invloed der landhuishoudkunde en de welvaart der burgerlijke maatschappij
Hoogleraar
Landhuishoudkunde, Technologie, Experimentele fysica
1823-1825
Hoogleraar
Landhuishoudkunde, Technologie
1818-1823

Promoties

04-01-1795
Rijksuniversiteit Groningen
Groningen
Dissertatio philosophica inauguralis de atmosphaera, ejusque quam exserit in vegetabilia actione
Groningae : apud Jacobum Bolt
Doct. Philos.

Literatuur

Redevoering ter plegtige nagedachtenis van wijlen den hoogleeraar J.A.Uilkens... / door S. Stratingh Ez. - Groningen, 1825. - Met portr.

Idem in: Almanak der Akademie van Groningen /[onder red. van Theodorus van Swinderen], 14 (1826), p. 31-60

Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen : voor den beschaafden stand ... / verz. door G Nieuwenhuis. -
Zutphen, 1820-1829, dl T-W, p. 237-241

Godgeleerd Nederland : biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden / door B. Glasius. - 's Hertogenbosch, 1851-..., III, p. 117

Biographie du Royaume des Pays-Bas, ancienne et moderne / par [Mathieu Guillaume] Delvenne, père. - Liège, 1828-1829, p. 501-502

Hollands roem in kunsten en wetenschappen ... / door Hendrik Baron Collot D’escury. - ’s Gravenhage, 1844, dl. VII, p. 220-223

Openingsrede tot het feest, gevierd te Groningen den 19-23 Junij 1844, ter herinnering van den akademischen leeftijd over de jaren 1820-1830 / I.A. van Roijen. Groningen, 1844, p. 21

Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen , ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest / op last van den Akademischen Senaat uitgeg. door W.J.A. Jonckbloet. - Groningen, 1864, 1864, p. 127-128, 137, 189, 191

Historische studiën : bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden... / F.M. Jaeger. - Groningen, 1919, p. 215-216, met portr., bibliogr.: p. 233-234

Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen … - Groningen, 1914, p. 386-392

G.A.Wumkes in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, X, kol. 1067-1068

Verzamelde werken / J.Huizinga. - Dl. VIII. - Haarlem, 1951, p. 108-110

In en om een botanische tuin : Hortus Groninganus 1626-1966 / Ch. Henriëtte Andreas. - Groningen, 1976, p. 137-138

F.L. van ’t Hooft in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. - Kampen, 1978-..., I, p. 386-387

Jacobus Albertus Uilkens 1772-1825 : predikant te Lellens en Eenrum, hoogleraar in de landhuishoudkunde te Groningen / IJ. Botke. - Groningen, 1984, met portr.

In het voetspoor van Stevin : geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland / K. van Berkel. - Meppel, [1985], p. 117

IJ. Botke in: ‘Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken’ : Groningse geleerden 1614-1989. - Hilversum, 1989, p. 109-117, met portr.

Trijnie Hartman in: Toal en taiken, 6 (1988), afl. 1, p.4

F.R.H. Smit in: Stad & lande, 1 (1992), afl. 1, p. 12-13

Boer en heer : ‘de Groninger boer’ 1760-1960 / IJ. Botke. - Assen, 2002. - (Groninger historische reeks ; 23), p. 136-152, 257-264, 280-281, met portr. en ill.

Jan J. Boersema in: De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen (Amsterdam), 169 (2006) p. 441-442

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…- Groningen, 1978, no. 50