Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-124
Ja
72 x 58,3 cm.
doek
olieverf
In 1912 geschonken door Mr. J. Pelinck Stratingh.
Senaatskamer.
Kunstenaar is ontleend aan de naamlijst van 1923 en vermoedelijk gebaseerd op een thans niet meer leesbare signatuur. Mogelijk is het portret geschilderd tussen 1814-1819.
<cursief>Naamlijst der Hoogleraren van wie de portretten aanwezig zijn in het Universiteitsgebouw te Groningen <niet cursief>(Groningen 1923)

Sibrandus Elzoo Stratingh (1774-1846)

Algemeen

Stratingh
Sibrandus Elzoo
Man
01-01-1774
Groningen
16-06-1846
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Medicus Academicus
Groot-Meester van de Keizerlijke Universiteit
1804-?
Belast met de verzorging van de zieken in het recent gestichte Academisch Nosocomium
Professor Vicarius
Groot-Meester van de Keizerlijke Universiteit
1813-1814
Assistent/plaatsvervanger van prof. Thomassen à Thuessink15 april 1813: installatie tot Professor Vicarius
Buitengewoon hoogleraar
Groot-Meester van de Keizerlijke Universiteit
1814-1815
Hoogleraar
Pathologie, therapie, materies medica
Koninklijk Besluit
1815-1844

Promoties

06-16-1798
Groningen
De ophthalmia neonatorum
Groningae, 1798
Geneeskunde
De titel komt ook voor als 'De asphyxia neonatorum'

Rector Magnificus

11-10-1827
De vinculo, quo poesis iuri legibusque coniuncta est
1826-1827

Literatuur

Algemeene konst- en letterbode (Haarlem), 1846, II, p. 2-3

Groninger courant 105 (1846), no. 49, 19 jun., [p. 3] 2e kol.

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 120-121

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa, XVII-2, p. 1040

Groningsche volksalmanak, 1902, p. 176

Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen…. Groningen, 1914, p. 310

Simon Thomas in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, IV, kol. 1279-1280

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom, Amsterdam, 1984, kol. 1900-1901

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 51

Overige

Sibrandus Stratingh houdt bij geen van de officiële gebeurtenissen een redevoering. In de Dutch medical biography veronderstelt Lindeboom een spraakstoornis; professor van Swinderen gewaagt van een ‘ongesteldheid ’ in zijn Almanak der akademie van Groningen (1828, p. 51)