Gerardus Cornelis Nijhoff (1857-1932)

Algemeen

Nijhoff
Gerardus Cornelis
Man
19-04-1857
Enkhuizen
14-05-1932
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Verloskunde, leer der vrouwenziekten
Koninklijk Besluit
1898-1927
15-01-1898
De huisdokter als vrouwenarts
9 juni 1927

Promoties

06-18-1881
Leiden
Schets van het leven en de physiologie van Herman Boerhaave
Amsterdam, 1881
Doct. geneesk.

Rector Magnificus

16-09-1912
De gevoeligheid der vrouwelijke ziel, haar ontstaan en haar beteekenis
1911-1912

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1897-1898, p. 37
- Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. Rotterdam, 1898p. 139. portr.
- Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen…. Groningen, 1914, p. 330
-Geneeskundige gids : tijdschrift voor geneeskunst en volksgezondheid (s' Gravenhage), 5 (1927), p. 598. portr.
- B.J.Kouwer in : Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 76 (1932), II, p. 2590-2593. portr.
- Nieuwsblad van het Noorden (Groningen), 45 (1932), no. 114, p. 2, 4e kol. portr.
- J.L.B.E(ngelhard) in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1932, p. 45
- Idem in : Nederlandsch tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie (Haarlem) 36 (1933), p. I-IV. portr.
- R. van Akkeren in : Groningsche studenten almanak, 1933, p. 129-132
- Idem in : Groningsche volksalmanak, 1933, p. 119-124. portr.
- Gedenkboek van het Algemeen Provinciaal, Stads. en Academisch Ziekenhuis te Groningen....., 1903-1953. Groningen, 1953,
p. 171-172. portr.
- Biographisches Lexicon hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahren; rugtitel : 1880-1930, II, p. 1120
- Universitas Groningana, 1914 – 1964. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen…. Groningen, 1964, p. 109
- Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom. Amsterdam, 1984, kol. 1427-1428
- Groningsche studenten almanak, 1912 front. : portr.
- Medische Faculteits Vereeniging te Groningen : 1907-1932 / [door .S.Wildervanck ….]. ca. 1932 : portr.