Jean Barbeyrac (1674-1744)

Hoogleraar publiek en privaat recht, heeft veel bijgedragen aan het vertalen, ordenen en becommentariëren van natuurrechtelijke teksten uit de 17de en 18de eeuw.

Algemeen

Barbeyrac
Jean
Man
15-03-1674
Beziers
03-05-1744
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Natuurrechtelijk Volkenrecht
1717-1744
23-09-1717
De studio juris recte instituendo

Promoties

05-25-1717
Bazel
Doctor in de beide rechten honoris causa

Rector Magnificus

1726-1727
1733-1734
1720-1721

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 63

Overige

1713
Benoemd tot lid van de Koninklijke maatschappij van wetenschappen