Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Gerrit Siebe Overdiep (1885-1944)

Algemeen

Overdiep
Gerrit Siebe
Man
13-11-1885
Vries
12-12-1944
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Nederlandse taal- en letterkunde, middelnederlands, algemene taalwetenschap
Koninklijk Besluit
1929-1944
12-10-1929
De stilistische methode in de Nederlandsche taal- en letterkunde

Promoties

06-09-1914
Leiden
De vormen van het aoristisch praeteritem in de middelnederlandsche epische poëzie
Rotterdam, 1914
Doct. Ned. lett.

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1929-1930, p. 43

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1945, p. 43

- Frank Bauer in : Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche academie voor taal – en letterkunde (Gent), 1945, p. 85-95. portr.

- J.H.Brouwer in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1945, p. 43-47

- Idem in : Drente : Provinciaal maandblad gewijd aan praehistorie, volks-
kunde, dialectstudie, heemschut, opbouw en toerisme (Assen), 16 (1945), p. 14 <gedicht>

- J.Naarding in : item p. 14-15. portr.

- Idem in : Groningsche volksalmanak, 1946, p. 105

- G.Stuiveling in : De nieuwe taalgids : tweemaandelijks tijdschrift (Groningen), 39 (1946), p.18-20

- G.A. van Es in : Verzamelde opstellen over taal- en letterkunde / door G.S. Overdiep. - Antwerpen, 1947/48. dl. I, p. V-XVII, portr.; dl. III, p. 159-169 :bbg.

- Universitas Groningana, 1914 –1964. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen…. Groningen, 1964, p. 204

- M.C.A. van der Heijden in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité. IV, p. 374-375

- Nieuwe Groninger encyclopedie. Groningen, 1999, II, p. 652

- Academische illusies : De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950. / K. van Berkel. Amsterdam, 2005 : passim (reg.)