Leonard Polak Daniels (1872-1940)

Algemeen

Polak Daniels
Leonard
Man
31-03-1872
's-Gravenhage
14-05-1940
's-Gravenhage
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Geneeskunde, farmacodynamie
Koninklijk Besluit
1918-1940
12-10-1918
Eenige beschouwingen over functiestoornissen als grondslag van het geneeskundig denken

Rector Magnificus

21-09-1936
Ziekten en ziektebeelden
1935-1936

Eredoctoraten

01-07-1914
Groningen
Universiteit Groningen
Med. doctor honoris causa

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1918-1919, p. 48-49

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1940, p. 40

- Der Clercke Cronike : algemeen Groningsch studentenweekblad…. (Groningen)
16 (1940) 21 mei, p. 1

- J.L.B.E(ngelhard) in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1940, p. 40-41

- Idem in : Groningsche studenten almanak, 1941, p. 135-136

- Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 84 (1940), p.460-461. portr.

- W.A.Kuenen in : item , dl II, p. 2012-2014. portr.

- Geneeskundige gids : tijdschrift voor geneeskunst en volksgezondheid ('s Gravenhage), 18 (1940) p. 472. portr.

- A.Siegenbeek van Heukelom in : Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (Batavia), 81 (1941) p. 410

- J.Mulder in : Acta medica scandinavica (Stockholm), 106 (1941), p. 447-448. portr.

- Gedenkboek van het Algemeen Provinciaal, Stads. en Academisch
Ziekenhuis te Groningen....., 1903-1953. Groningen, 1953, p. 138-140. portr.

- Universitas Groningana, 1914 – 1964. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen…. Groningen, 1964, p. 108

- Jewish physicians in the Netherlands 1600-1940 / Hindle S.Hes. Assen, 1980, p. 126

- Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom, Amsterdam, 1984, kol. 406-408

- Academische illusies : De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950. / K. van Berkel. Amsterdam, 2005 : passim (reg.)

- Capita selecta oftewel onze leermeesters naar het leven geschetst / door Th.J.J. Suren. Groningen, 1935, no. 8 <karik.>