Michael Bertling (1710-1772)

Algemeen

Bertling
Michael
Man
02-02-1710
Coevorden
29-09-1772
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Dogmatiek, Exegese, Preekmethode en Kanselwelsprekendheid.Sedert 1763 ook: Kerkelijke oudheden
1752-1772
07-09-1752
De modestia modestaque sapientia, theologo digna ac necessaria

Promoties

08-30-1752
Groningen
Doctor in de theologie

Rector Magnificus

Oratio de ritu precandi ad orientem
1755-1756

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.75

Gerardi Kuypers Memoria Michaelis Bertlingii