Wessel Bertling (1635-1706)

Algemeen

Bertling
Wessel
Man
11-08-1635
Coesfeld, Duitsland
06-01-1706
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Rechtsgeleerdheid
1666-1706
20-09-1666

Promoties

03-10-1662
Groningen
Disputatio de restitutionibus in integrum
dr. rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

1673-1674
1685-1686
1689-1690
1693-1694
1701-1702

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 41