Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-049
Ja
69,7 x 56 cm.
doek
olieverf
ca. 1851-1852
Na voltooiing door de voorgestelde geschonken.
Senaatskamer.
In de collectie van het Groninger Universiteitsmuseum bevindt zich een portretlitho van De Greuve gesigneerd door Jan Ensing uit 1852, naar een eigen tekening.
tent. Cat. <cursief> Jan Ensing <niet cursief> Universiteitsmuseum Groningen 1981.

Frederik Christiaan de Greuve (1792-1863)

Algemeen

Greuve
Frederik Christiaan, de
Man
06-12-1792
Amsterdam
29-04-1863
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Encyclopedie van de wijsbegeerte, logica, geschiedenis van de wijsbegeerte der Ouden
Koninklijk Besluit
1831-1845
Hoogleraar
Encyclopedie van de wijsbegeerte, logica, geschiedenis van de wijsbegeerte der Ouden en metafysica, ethica, geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte
Koninklijk Besluit
1845-1862
01-01-1862
Emeritaat

Rector Magnificus

11-10-1849
Oratio de spatii ac temporis notionibus quam accuratissime definiendis ad rite aestimendam infiniti summam significationem
1848-1849

Eredoctoraten

27-05-1837
Groningen
Hogeschool Groningen
Doctor lett. honoris causa

Literatuur

R.C. Bakhuizen van den Brink in: De Nederlandsche spectator : weekblad… (Arnhem), 1863, no. 22, p. 169-170

Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren / R.C. Bakhuizen van den Brink. - Amsterdam, 1863-1913, dl. 3, p. 513

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’, p. 146-147. In: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864)

L.S.P.Meyboom in: Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1864, bijlage, p. 65-75

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa, dl. 21, p. 256-257

E.Zuidema in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, III, kol. 497-499

F.Sassen in: Tijdschrift voor philosophie (Leuven), 2 (1940), p. 249-316

Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw / door Ferd. Sassen. - Amsterdam, 1959, p. 291-293

David Friedrich Strauss, in Nederlandse reacties op zijn theologie in de negentiende eeuw / Hendrik Willem Obbink. - Utrecht, 1973, p. 62-77

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw… - Groningen, 1978 [no. 57]

Overige

1825-1831 Hoogleraar Leuven, België
23-02-1855
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen