Frederik Christiaan de Greuve (1792-1863)

Algemeen

Greuve
Frederik Christiaan, de
Man
06-12-1792
Amsterdam
29-04-1863
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Encyclopedie van de wijsbegeerte, logica, geschiedenis van de wijsbegeerte der Ouden
Koninklijk Besluit
1831-1845
Hoogleraar
Encyclopedie van de wijsbegeerte, logica, geschiedenis van de wijsbegeerte der Ouden en metafysica, ethica, geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte
Koninklijk Besluit
1845-1862
01-01-1862
Emeritaat

Rector Magnificus

11-10-1849
Oratio de spatii ac temporis notionibus quam accuratissime definiendis ad rite aestimendam infiniti summam significationem
1848-1849

Eredoctoraten

27-05-1837
Groningen
Hogeschool Groningen
Doctor lett. honoris causa

Literatuur

R.C. Bakhuizen van den Brink in: De Nederlandsche spectator : weekblad… (Arnhem), 1863, no. 22, p. 169-170

Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren / R.C. Bakhuizen van den Brink. - Amsterdam, 1863-1913, dl. 3, p. 513

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’, p. 146-147. In: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864)

L.S.P.Meyboom in: Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1864, bijlage, p. 65-75

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa, dl. 21, p. 256-257

E.Zuidema in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, III, kol. 497-499

F.Sassen in: Tijdschrift voor philosophie (Leuven), 2 (1940), p. 249-316

Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw / door Ferd. Sassen. - Amsterdam, 1959, p. 291-293

David Friedrich Strauss, in Nederlandse reacties op zijn theologie in de negentiende eeuw / Hendrik Willem Obbink. - Utrecht, 1973, p. 62-77

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw… - Groningen, 1978 [no. 57]

Overige

1825-1831 Hoogleraar Leuven, België
23-02-1855
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen