Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-102
Ja
87,5 x 75 cm.
doek
olieverf
linksboven: ÆTATIS SUÆ . 32 . ANN° . 1618 . rechtsboven: D.H.RAVENSBERG. Acad. rector secundus . anno . 1615 • avg • 23
1618
Zie voor de toeschrijving en de herkomst het commentaar bij catologus nr. ...
Senaatskamer.
De prent in de Effigies & Vitae is een iets gewijzigde deelkopie van het schilderij.

Hermann Ravensperger (1586-1625)

Ravensperger was de eerste hoogleraar Theologie in Groningen, destijds de belangrijkste leerstoel. Hij was van onbesproken rechtzinnigheid en mocht daarom vier keer het rectoraat bekleden. Hij was van 1623 tot zijn dood in 1625 bibliothecaris van de jonge universiteit.

Algemeen

Ravensperger
Hermann
Man
30-09-1586
Siegen
20-12-1625
Groningen
prof.

Benoemingen

Hoogleraar
Godgeleerdheid
1614-1625
23-08-1614
Orationes ad inaugurationem academiæ illustrium ordinum Groningæ & Omlandiæ, / habitæ ab Hermanno Ravenspergero Doctore & Professore theologo, et Ioh. Hvninga

Promoties

Marburg

Rector Magnificus

1615-1616
1621-1623
1625

Literatuur

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p. 61 (p. 25)

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 8

Overige

Ravensperger was de eerste hoogleraar in de Godgeleerdheid te Groningen.
Van 1610 tot 1614 hoogleraar te Herborn Van 1614-1615 hoogleraar te Steinfort