Eric Bleumink (1935)

Algemeen

Bleumink
Eric
Man
1935
prof.dr.

Benoemingen

Lector
Dermatologie in het bijzonder de biochemie van de huidziekten
1977-1979
Sinds 1971 wetenschappelijk hoofdmedewerker
31-12-1979
Collectieve benoeming tot
Hoogleraar
Dermatologie in het bijzonder de biochemie van de huidziekten
1980-2000
Afscheid als voorzitter van het College van Bestuur
24-05-2000
Emeritaat

Promoties

03-20-1967
Utrecht
Isolering en chemische karakterisering van de atopische allergenen uit enkele voedingsmiddelen
Wiskunde en Natuurwetenschappen

Rector Magnificus

1984-1988

Literatuur

Broerstraat 5, april 1988 blz 10 en 11 (met foto)
Broerstraat 5, juli 2000 blz 4 en 5 (met foto)
Eric Bleumink op de huid gezeten : opstellen aangeboden aan Eric Bleumink door het College van Decanen ter gelegenheid van zijn afscheid als Voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen op 24 mei 2000, Auteurs: Eric Bleumink; Jan Nicolaas Bremmer, 2000

Overige

2000
Vanwege buitengewone verdienstelijkheid is het Eric Bleumink Fonds opgericht die studenten uit ontwikkelingslanden de mogelijkheid biedt om een jaar in Groningen kennis te vergaren alsmede onderzoekers uit ontwikkelingslanden onderzoek te laten doen en de mogelijkheid bieden om de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en universiteiten in ontwikkelingslanden te bevorderen.