Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-007
Ja
69,7 x 55,8 cm.
doek
olieverf
ca. 1851-1852
Na voltooiing door de voorgestelde geschonken.
Senaatskamer.
Er is nog een portret van Baart de la Faille bekend dat aan Ensing is toegeschreven. Dit werk bevindt zich in een particuliere collectie.

Jacob Baart de la Faille (1795-1867)

Jacob Baart de la Faille  was een hoogleraar Obstetrie, Hoogbeginselen der Algemene Therapie en Medica Forensis van 1832 tot 1865, en sinds 1837 ook hoogleraar Kinderziekte, Medicina Practica en Klinische Lessen aan de Faculteit der Medische wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen[1].Jacob Baart de la Faille was de eerste Ab actis van de eerste senaat van het Groninger Studenten Corps 'Vindicat atque Polit'. Ook werd hij in zijn studententijd in de Vrijmetselarij ingewijd.

Algemeen

Baart de la Faille
Jacob
Man
25-06-1795
Groningen
19-05-1867
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Obstetrie, pathologie. Na 1835: Algemene therapie, medicina forensisNa 1837 tevens: Kinderziekten, medicina practica, klinische lessen
Koninklijk Besluit
1832-1865
22-12-1832
Oratio de noxis, quas recentiori praesertim tempore, varia systemata medicinae fecerunt
Inaugurale rede uitg.: Groningen, 1834
10-10-1865
Emeritaat

Promoties

10-31-1812
Groningen
Dissertatio philologica inauguralis in qua Hutchesoni germana sententia de sensu morali summatim ac strictim explicatur
Groningen, 1812
Doct. filos.
05-24-1817
Groningen
Dissertatio physiologico-medica inauguralis, de asphyxia, (vel morte apparente) et speciatim neonatorum
Groningen, 1817
Doct. med.
Abusievelijk wordt in de Annales Academiae Groninganae, alsmede in het promotieregister (Album studiosorum academiae Groninganae) de datum 17 mei vermeld. De U.B. Groningen is in het bezit van twee versies van deze dissertatie, waar op het titelblad resp. de datum 17 mei en 24 mei staat aangegeven. De datum 24 mei wordt weergegeven in de Almanak der Akademie van Groningen / Th. van Swinderen, voor het jaar 1818, p. 95, en tevens op de medaille hem aangeboden door zijn vrienden, ter gelegenheid van zijn 50 jarig jubileum als doctor in de geneeskunde (Jacobo Baart de la Faille Viro Clarissimo M.D. 24 Maji 1817-24 Maji 1867 Amici)

Rector Magnificus

14-10-1841
Disquisitio num generi humano major vitae cultus sit causa perpetuo increscentis debilitatis…
1840-1841

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 148-149

Geneeskundig jaarboekje voor het Koningrijk der Nederlanden (Gorinchem), 3(1868) p. 333-336

Jani Guilielmi Ermerins oratio qua collegarum, proximo anno defunctorum Ludovici Gerlachi Pareau, Nicolai Mulder, Jacobi Baart de la Faille, memoriam recoluit / Janus Guilielmus Ermerins. Groninganae, (1867) p. 22-28

Verslag der rouwplechtigheid in de A-loge ľUnion Provinciale, werkende in het O. van Groningen, op Dinsdag, den 29sten dag der 8ste maand van het jaar J-d.W.L. 5867, gehouden ter nagedachtenis van Z.A.Br. Jacob Baart de la Faille…. Groningen, 1868,
Revue de la numismatique belge (Tirlemont)

J.E.M. Hooft van Iddekinge in: Revue de la numismatique belge (Tirlemont), 4e S., 5 (1867) p. 523-528

J.E.M. Hooft van Iddekinge in: Revue de la numismatique belge (Tirlemont), 4e S., 6 (1868) p. 104

Bijvoegsel tot de Provinciale Groninger Courant , Dinsdag 24 mei, 1867, no.61

Bijvoegsel tot de Provinciale Groninger Courant , Zaturdag,28 mei, 1867, no.63

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa, XXI , p. 40-43

Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen…. Groningen, 1914, p. 313-314

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek IV, kol. 597-598

ľUnion Provinciale, Groningen, 1772-1972 in: speciaal nr. van Thot: tijdschrift voor Vrijmetselaren, 23(1972) nr. 1-2, p. 108-109; p.190 : portr.

- Biogr Lex hervorrag Ärzte II, p. 470

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutchphysicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom, Amsterdam, 1984, kol. 573-574

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 60

Overige

Geeft nog lessen tot aan de komst van zijn opvolger, juni 1866