Petrus van Limburg Brouwer (1795-1847)

Algemeen

Limburg Brouwer
Petrus, van
Man
20-09-1795
Dordrecht
21-06-1847
Groningen
prof. dr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Griekse taal, letterkunde, oudheden
Koninklijk Besluit
1831-1836
Hoogleraar
Griekse taal, letterkunde, oudheden, algemene geschiedenis, Romeinse oudheden
1836-1847
28-01-1836
Oratio de historia ceterarum artium ac disciplinarum duce ac magistra

Promoties

02-24-1816
Leiden
Specimen inaugurale exhibens dissertatio medica de senectute
Lugd. Bat., 1816
Doct. geneesk.
06-21-1820
Leiden
Specimen academicum inaugurale de ratione, qua Sophocles veterum de administratione et justitia divina notionibus usus est, ad voluptatem tragicam augendam
Lugd. Bat., 1820
Doct. lett.

Literatuur

- W.B.S. Boeles', "Levenschetsen der Groninger hoogleeraren" in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen, 1864) p. 145-146
- V. van B(ueren) in : Provinciale Groninger Courant 1847, no. 52, (dinsd. 29 jun.) p. 1[2e kol.] – p. 2 [2e kol.]
- K.Sijbrandi in : Algemeene konst- en letterbode (Haarlem). 1847, no. 37, p. 162-167; no. 38, p.178-187
- N.C.Kist in : Handeling en (mededeelingen <of> levensberichten) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1848, bijlage, p. 22-27. bbg.
- P. van Limburg Brouwer vooral in zijnen jeugdigen leeftijd geschetst / C.U.J.Huber. Groningen, 1848
- Annuaire de l'Academie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (Bruxelles). 1848, p. 173-179
- Biografisch woordenboek der Nederlanden / dor A.J. van der Aa II, p. 1445-1449. bbg.
- A.E.J.Holwerda in : De Gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen (Amsterdam)1890, III, p. 424-427
- Academia Groningana MDCXIV - MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen p. 48-50
- H.Brugmans in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek V, kol. 55-56
- Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen / door A.G. Roos. - Groningen, 1914. p. 28-35. portr.
- Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons, 1475-1975 / by G.A. Lindeboom. Amsterdam, 1984. kol. 274
- C.W.Huygens in : De Nederlandse en Vlaamse auteurs : van Middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs / onder hoofdred. van G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse. Weesp, 1985, p. 354
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegbouw....Groningen, 1978 no. 61

Overige

1825
1825-1831 Hoogleraar Luik, België
02-12-1835
Aanstelling tot bibliothecaris der Hoogeschool