Matthijs Salverda (1840-1886)

Algemeen

Salverda
Matthijs
Man
07-02-1840
Appingedam
11-06-1886
's-Gravenhage
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Plant- en dierkunde
1866-1872
06-12-1866
De beteekenis van Aristoteles voor de ontwikkeling der natuurlijke geschiedenis

Promoties

06-12-1863
Leiden
Vergelijkend-ontleedkundige aanteekeningen over Calotes, Cuv.
Leiden, 1863
Doct. wis-nat

Rector Magnificus

12-10-1871
1871-1872

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1885-1886, p. 41 : bbg.

- Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Gronin-
gen…. Groningen, 1914, p. 186

- De economist : tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart.... (Amsterdam), 1886, II, p. 760-762

- Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer (Zwolle), 1886, no. 7, p. 110

- L.M.(ulder) in : Landbouw-courant (Arnhem), 40 (1886), no. 48, (17 jun.), p. 189

- Provinciale Groninger Courant (incl. bijvoegsels en bijbladen), 99 (1886), no. 139, (16 jun.), 1e bijv., kol. 3

- E.Zuidema in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, II, kol. 1260-1261

- De geschiedenis van de landbouwuniversiteit Wageningen / J. van der Haar...dl.I, Wageningen, 1993. p. 39-43. portr.