Claas Mulder (1796-1867)

Algemeen

Mulder
Claas
Man
06-10-1796
Leeuwarden
04-05-1867
Amsterdam

Benoemingen

Hoogleraar
Scheikunde.Na 1852: Natuurlijke geschiedenis
Koninklijk Besluit
1841-1866
30-06-1841
Oratio de chemiae usu in illustrandis vitae phaenomenis
1866-10
Emeritaat

Promoties

06-13-1818
Leiden
Dissertatio medica inauguralis de functione hepatis in disquisitione zootomica illius visceris nixa
Lugduni Batavorum, 1818
Doct. med.
1821: door de Senaat van de Hogeschool te Leiden bevorderd tot Doctor in de vroedkunde

Rector Magnificus

14-10-1847
Oratio de nostra naturae cognitione efficacius investigationis diligentia, quam inveniendi studio augenda et perficienda
1846-1847

Eredoctoraten

18-09-1822
Leiden
Hogeschool Leiden
Doctor honoris causa in de wis- en natuurkunde

Literatuur

- W.B.S.Boeles', "Levenschetsen der Groninger hoogleeraren" in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen, 1864), p. 153-154
- I.G.Ermerins in : Annales academici / Academia Groningana 1867, p. 244-254
- J.W.Ermerins in : Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1867, p. 1-21. bbg.
- Provinciale Groninger Courant, dinsd. 7 mei 1867, no. 55, bijvoegsel. kol. 2
- Biographisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa. XII (2) p. 1118-1119
- Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker / W.B.S.Boeles. Leeuwarden, 1878-1889, II, p. 764-769. portr.
- Historische studiƫn : bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden.... / F.M.Jaeger. Groningen, 1919, p. 221-222, portr.; p. 245-246 : bbg.
- Dutch medical biograpy : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons, 1475-1975 / by G.A. Lindeboom. Amsterdam, 1984 : kol. 1371-1373
- Scheikunde aan de Groningse universiteit, 1696-1946 / Ulco Kooystra. Groningen, 1996, p. 36-40. portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van der portretten in het Academiegebouw....Groningen, 1978, no. 62
- Franeker professorenportretten : iconografie van de professoren aan de Academie....te Franeker / door R.E.O. Ekkart. Franeker, 1997, p. 436-440

Overige

Voorheen hoogleraar te Franeker (1822-1841)
23-02-1855
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen