Jacob Herman Philipse (1797-1878)

Algemeen

Philipse
Jacob Herman
Man
15-02-1797
Nieuwerkerk
10-09-1878
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Leeropdracht : Romeins recht (Pandecten en historia juris)Na 1834 : tevens encyclopedie en methodologie van het rechtNa 1836/7 : tevens instituten
Koninklijk Besluit
1828-1867
24-09-1828
Oratio de historico juris studio ad juris philosophiam hoc tempore perperam adhibito
01-01-1867
Emeritaat

Promoties

04-15-1820
Leiden
Dissertatio juridica inauguralis ad locum juris civilis hodierni de prohibitione fideicommissorum
Lugduni Batavorum, 1820
Doct. Rom. en hedend. recht

Rector Magnificus

08-10-1835
Oratio de iuvenili jurisprudentiae Romanae aetate, futuri vigoris ac preastantiae augurio felicissimo
1834-1835
10-10-1850
Sermo
1849-1850

Literatuur

- W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 138-139

- Annales academici / Academia Groningana 1850, p. 145-182

- Provinciale Groninger Courant (incl. bijvoegsels en bijbladen), 1878, no. 215 (vrijdag 13 sep.) p. 2, kol. 1

- Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker / W.B.S.Boeles. Leeuwarden, 1878-1889, II, p. 760-764. portr.

- Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde / door J.G.Frederiks en F.Jos van den Branden. 2e dr. Amsterdam, (1888-1891), p. 608

- Levensberichten van Zeeuwen…./uitgeg. door F.Nagtglas. Middelburg, 1890, II, p. 384-385

- Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Gronin-
gen…. Groningen, 1914, p. 74-75

- Franeker professorenportretten : iconografie van de professoren aan de Academie….te Franeker / door R.E.O Ekkart. Franek. 1977, no. 494 <silhouet>, en no. 495

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 63

Overige

25-09-1850
Redevoering (als Rector Magnificus) uitgesproken in de Martinikerk bij de gelegenheid der inwijding van het nieuwe academiegebouw