Jan Willem Ermerins (1798-1869)

Algemeen

Ermerins
Jan Willem
Man
19-02-1798
Zierikzee
02-03-1869
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Lagere wiskunde, fysica theoretica- en experimentalis
Koninklijk Besluit
1835-1868
16-09-1835
Oratio de matheseos vi ad acuendam veri sensum
1844: overdragen vroegere leeropdracht "Hogere wiskunde en sterrenkunde" aan prof. Enschedé
01-01-1868
Emeritaat

Promoties

04-03-1824
Leiden
De refractione astronomica
Lugduni Batavorum, 1824
Doct. filos.
04-03-1824
Leiden
Dissertatio medica inauguralis de ratione inter formam ossium aliarumque partium corporis humani
Lugduni Batavorum, 1824
Doct. med.

Rector Magnificus

13-10-1842
Oratio de ratione qua physicus suae disciplinae studio plurimum prodesse possit
1841-1842
10-10-1867
Oratio, qua collegarum, proximo anno defunctorum Ludovici Gerlachi Pareau, Nicolai Mulder, Jacobi Baart de la Faille, memoriam recoluit
1866-1867

Literatuur

Minerva : tijdschrift voor studenten (Amsterdam), 1835, p. 46-48

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 150-151

G.Hecker in: Annales academici / Academia Groningana, 1869, p. 256-257

W.A.Enschedé en J.J.C.Enschedé in: Provinciale Groninger Courant, bijvoegsel van dinsdag 9 Maart 1869, no. 29

J.H.Philipse in: Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1870, bijlage p. 341-392

C.J.Matthes in: Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1870, p. 79-83

P.C.Molhuysen in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, IV, kol. 577

Overige

1824-1835 hoogleraar te Franeker