Marius Jacob Sirks (1889-1966)

Algemeen

Sirks
Marius Jacob
Man
13-10-1889
Rotterdam
20-08-1966
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Variabiliteit en erfelijkheidsleer
Koninklijk Besluit
1937-1948
09-10-1937
Het drievoudig verbond in de biologie
Hoogleraar
Variabiliteit en erfelijkheidsleer
Koninklijk Besluit
1948-1960
Sirks vervolgt zijn lessen tot aan de komst van zijn opvolger, oktober 1961
19-09-1960
Emeritaat
8 juli 1960 o.d.t.: Concentratie en expansie der genetica

Promoties

03-23-1915
Utrecht
Indisch natuuronderzoek : een beknopte geschiedenis van de beoefening der natuurwetenschappen in de Nederlandsche Koloniën
Amsterdam, 1915
Doct. plant-dierk.

Rector Magnificus

17-09-1951
Verantwoordelijkheid op grond van erfelijke aanleg
1950-1951

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1938, p. 54-55

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1960, p. 24

- I.J.Westerhof in : item, 1966, p. 65-66

- Idem/item in : Groninger universiteitsblad, 16 (1966), no. 4/5, p.63-64

- A.Koopmans in : Genen en Phaenen 8 (1963), no.4, p. 65-80. portr., bbg., C.V.

- Idem in : Vakblad voor biologen (Hilversum), 46 (1966), p. 173

- Idem in : Der Züchter, 36 (1966), no. 8, p. 345-346. portr.

- W.Robyns in : Jaarboek Koninklijke (Vlaamsche) Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van Belgie (Brussel), 28 (1966), p. 314-318. portr., bbg.

- Nieuwsblad van het Noorden (Groningen), 79 (1966), no. 196, 24 aug., p. 15, kol. 6. portr.

- P.Smit in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité.
III, p. 542-544

- Academische illusies : De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950. / K. van Berkel.
Amsterdam, 2005, p. 360-361

- Groningsche studenten almanak, 1951, front. : portr.

- Groninger universiteitsblad, okt. 1966, p. 63 (foto)