Kornelis Sneyders de Vogel (1876-1958)

Algemeen

Sneyders de Vogel
Kornelis
Man
27-12-1876
Schiedam
26-08-1958
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Romaanse filologie, in het bijzonder de Franse taal- en letterkunde
Koninklijk Besluit
1920-1947
08-05-1920
Enige opmerkingen over de kennis der oudheid in de middeleeuwen
17-05-1947
Emeritaat
17 mei 1947

Promoties

01-23-1903
Leiden
Quaestiones ad coniunctivi usum in posteriore latinitate pertinentes
Schiedam, 1903
Doct. klas. lett.

Rector Magnificus

19-09-1938
Ethische richtsnoeren in de 12e eeuw
1937-1938

Eredoctoraten

Montpellier, Frankrijk
Université Montpellier
Lyon, Frankrijk
Université Lyon

Literatuur

- Bekende landgenooten (Amsterdam), p. 127-128

- Hommage à K.Sneyders de Vogel in : Neophilologus : driemaandelijks tijdschrift voor wetenschappelike beoefening van vreemde talen en van haar letterkunde
(Groningen), 31 (1947), afl. 3. bbg. + portr.

- S.Dresden in : Neophilologus : driemaandelijks tijdschrift voor wetenschappe-
like beoefening van vreemde talen en van haar letterkunde (Groningen), 43 (1959), p. 1

- P.L.R. Guiraud in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1959, p. 31-32

- A.H. van der Weel in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1959/60, p. 115-116

- Idem in : Groningsche studenten almanak, 1959, p. 216-218

- Grote Nederlandse Larousse encyclopedie, XXI, p. 684. portr.

- P.J.Enk in : Groninger universiteitsblad, 9 (1958), no.1, p.3-5. portr.

- Academische illusies : De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950. / K. van Berkel.
Amsterdam, 2005 : passim (reg.)

- Groningsche studenten almanak, 1938, front : portr.

- Neophilologus : driemaandelijks tijdschrift voor wetenschappelike beoefening van vreemde talen en van haar letterkunde
(Groningen), 42 (1958), p. 257 : portr.

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1919/20, p. 45

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1958/59, p. 31, 32

- Groninger universiteitsblad, 1 okt. 1958 (met foto)