Theodorus Cornelis van Stockum (1887-1969)

Algemeen

Stockum
Theodorus Cornelis, van
Man
18-02-1887
Dordrecht
22-02-1969
Heerenveen
prof.dr.

Benoemingen

Privaatdocent
10-10-1916
Spinoza’s beoordeling en invloed in Duitsland van 1677-1750
Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte, inzonderheid in verband met de Duitse letterkunde van de laatste eeuwen
Koninklijk Besluit
1916-1917
Lector
01-02-1930
Wilhelm Raabes ‘Schüdderump’ : Komposition und Gehalt
Nieuwere Duitse letterkunde
Koninklijk Besluit
1930-1931
Hoogleraar
De Duitse letterkunde van de middeleeuwen en van de nieuwere tijd
1931-1957
12-05-1931
De Godsvoorstelling in den Duitschen minnezang vóór Walther von der Vogelweide
01-01-1957
Emeritaat

Promoties

05-19-1916
Groningen
Spinoza-Jacobi-Lessing. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur und Philosophie im 18. Jahrhundert
Noordhoff
Wijsbegeerte
cum laude

Rector Magnificus

18-09-1950
Het leven een droom, de droom een leven. Een wandeling door de wereldliteratuur
1949-1950

Literatuur

- Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1930/31, p. 39-40
- Ideologische zwerftochten / TH.C. van Stockum. - front. : portr. - Verzamelde opstellen t.g.v. 70e verjaardag, bbg (p.321-323)
- Th.C. van Stockum in : Groninger universiteitsblad, 10 (1959) p. 99-100
- C.Soeteman in : Groninger universiteitsblad, 12 (1962) no. 3, p.48-52
- Von Friedrich Nicolai bis Thomas Mann : Aufsätze zur deutschen und vergleichenden Literaturgeschichte / Th. C. van Stockum. - Groningen, 1962. bbg (p. 369-372)
- J.U.Terpstra in : Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden. - Leiden, 1968/69, p. 181-190. bbg.
- J.Elema in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1969, p. 41-42
- W.K.Postma in : Duitse kroniek ; 21 (1969) p. 140-142
- H.P.H. Teesing in : Levende talen : berichten en mededelingen van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. - Utrecht, 1969, p. 225-227
- In memoriam in : Neophilologus : driemaandelijks tijdschrift voor wetenschappe-
like beoefening van vreemde talen en van haar letterkunde. - Groningen ; 53 (1969) p. 119-120. portr.
- J.M.M. Aler in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen. - Amsterdam, 1971, p. 113-123. portr.
- I(ngrid) B(igler-Marschal) in : Deutsches Literatur-Lexikon : biographisches und bibliographisches Handbuch. Bern, 2000. 3. Aufl., XX, p. 250-251
- Edmund Licher in : Internationales Germanistenlexicon 1800-1950 / hrsg. und eingel.
von Christoph König.... - Berlin, 2003, III, p. 1814-1816
- Academische illusies : De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950. / K. van Berkel. - Amsterdam, 2005, passim (reg.)
- Groningsche studenten almanak. - 1950. - front. : portr.
- Academisch perspectief : mededelingenblad van de Rijksuniversiteit te Groningen, 4 apr. 1967, p. 70

Overige

1926
1926-1930 Bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht
30-05-1947
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen