Portretinformatie

1111-0101-093
Ja
69,6 x 55,5 cm.
doek
olieverf
ca. 1851-1854
Schenking door A.H. Pareau in 1903 ter uitvoering van de testamentaire beschikking van wijlen mw. H.L. Pareau, dochter van de voorgestelde.
Senaatskamer.

Louis Gerlach Pareau (1800-1866)

Algemeen

Pareau
Louis Gerlach
Man
10-08-1800
Deventer
26-10-1866
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Christelijke zedeleer, exegese, hermeneutiek.In afwisseling met prof. Hofstede de Groot: Enceclopedie, dogmatiek en apologetiek
Koninklijk Besluit
1831-1866
16-11-1831
Oratio de animo non minus theologorum quam ingenio academia institutione informando

Promoties

09-29-1826
Utrecht
Commentatio critica et exegetica in Paulinae Epistolae prioris ad Corinthios caput XIII
Trajecti ad Rhenum, 1826
Theologiae
Faculteit Godgeleerdheidmagna cum laude

Rector Magnificus

12-10-1843
Oratio de christianae religionis vi in doctrinis disciplinisque humanis
1842-1843
14-10-1858
Oratio de perfectionis Christianae in antiqua philosophia praesensionibus et desideriis
1857-1858

Eredoctoraten

29-09-1826
Utrecht
Faculteit: letteren en wijsbegeerteSoort doctoraat: Philosophiae theoreticae, Litterarum humaniorum

Literatuur

- W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 143

- De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschool te Groningen, gedurende het 250 jarig bestaan der Akademie. / J.B.F.Heerspink. 2 dln. Groningen, 1864 -1875, II, p. 332-439

- Louis Gerlach Pareau : een levensbeeld, / geschetst door W.Muurling. Groningen, 1866

- (P. Hofstede de) G(root) in : Waarheid in liefde : een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen (Groningen), 1866, p. 888-889

- Idem in item 1867, p. 103-139

- J.G.Ermerins in : Oratio qua collegarum, proximo anno defunctorum Ludovici Gerlachi Pareau … <rectoraatsoverdr. 10 okt. 1867, p. 5-12> [ Annales academici / Academia Groningana, 1866-1867, p. 237-244]

- S.K.Thoden van Velzen in : Geloof en vrijheid 1 (1867) p. 641-651

- Idem in : Waarheid in liefde : een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde
christenen (Groningen), 1872, p. 538-544

- H.N. van Teutem in : Waarheid in liefde : een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen (Groningen), 1869, p. 541-558

- L.Knappert in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, V, kol. 448-451

- J.Vree in : Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Kampen, 1978-... . IV, p. 358-361

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 66