Portretinformatie

1111-0101-060
Ja
68 x 54,3 cm.
doek
olieverf
Ca. 1884-1886
onbekend
Senaatskamer.
Eigen repliek van een groter portret uit 1884. In 1852 was er reeds een portret door Jan Ensing in de Senaatskamer opgehangen. De verblijfplaats van dat portret is onbekend evenals wanneer de omruiling heeft plaatsgehad.

Petrus Hofstede de Groot (1802-1886)

Algemeen

Hofstede de Groot
Petrus
Man
08-10-1802
Leer, Duitsland
05-12-1886
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Kerkgeschiedenis, exegese O.T., theologia naturalis en biblica. Samen met Prof. Pareau : het ene jaar : Dogmatiek en apologetiek; het andere jaar : Encyclopedie en exegese N.T. <later overgedragen aan Prof. Muurling.>
Koninklijk Besluit
1829-1872
06-05-1829
Oratio de Davide poeta
08-10-1872
Emeritaat
Vijftig jaar in de theologie

Promoties

11-29-1826
Groningen
Disputatio de Clemente Alexandrino, philosopho Christiano : de vi, quam philosophia graeca, inprimis platonica, habuit ad Clementem Alexandrinum religionis Christianae doctorem informandum
Groningae, 1826
Doct. theol.

Rector Magnificus

11-10-1838
Oratio de ecclesiae Christianae
1837-1838
13-10-1853
Oratio de theologia futura, evangelico-catholica
1852-1853

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ , p. 142-143. In: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864)

De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschool te Groningen, gedurende het 250 jarig bestaan der Akademie / J.B.F. Heerspink. - Groningen, 1864 -1875. II, p. 268-332

M.A.Gooszen in: Eigen haard : geillustreerd volkstijdschrift (Haarlem), 1882, p. 503-507 [portret (houtsnede)]

H.G.Braam in: Geloof en vrijheid, 21 (1887), p. 253-313

J.Offerhaus in: Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1887, bijl., p.237-295

C.Hofstede de Groot in: ibidem, p.296-318

Dr. P. Hofstede de Groot’s leven en werken / door J.B.F.Heerspink. - Groningen, 1898 [portret]

J.Offerhaus Lz. in: Geloof en vrijheid, 1898, p.121-180

P.Hofstede de Groot : Biographie / Mme Boon-Hofstede de Groot. - Lausanne, 1913

Het leven van Petrus Hofstede de Groot / J.M.Boon-Hofstede de Groot. - Rotterdam, 1914 [portret]

idem/item in: Geloof en vrijheid 48(1914), p. 1- 44 en p. 117-170

L. Knappert in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, II, kol. 530-532

G. Keizer in: Gereformeerd theologisch tijdschrift (Heusden), 21 (1920/21), afl. 9, p. 305-330

E.J.F.Smits in: Groningsche volksalmanak, 1954, p. 72-100

Christelijke encyclopedie. - ongew. herdruk van de 2e dr. van 1956-1961. - Kampen, 1977, III, p. 485-487

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. - Kampen, 1978-..., II, p. 248-251

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978 [no. 68]