Izaak van Deen (1804-1869)

Algemeen

Deen
Izaak, van
Man
24-03-1804
Burgsteinfort, Duitsland
01-11-1869
Groningen

Overige links

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Fysiologie, farmacologie, politia medica
Koninklijk Besluit
1851-1857
12-11-1851
Over den omvang der physiologische wetenschap en over de waarneming als het eenige middel om haar te beoefenen
Hoogleraar
Fysiologie, farmacologie, politia medica
Koninklijk Besluit
1857-1869

Promoties

02-06-1834
Leiden
De differentia et nexu inter nervos vitae animalis et vitae organicae
Lugduni Batavorum, 1834
Doct. med.

Rector Magnificus

10-10-1861
De werking der natuurkrachten in het dierlijk organisme in het algemeen en over den invloed der electriciteit op de stofwisseling in het byzonder
1860-1861

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p. 160-161

Annales academici / Academia Groningana 1869 – 1870, p. 133-135; bbg : p. 159-161

Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam) . 2e reeks, 5 (1869) I, p. 567

C.H. van Herwerden in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. III, kol. 279-281

M.A. van Herwerden in : de Gids 78 (1914), dl. 1, p. 448-498

M.A. van Herwerden <in duitse vertaling> in : Janus 20 (1915), p. 174-201; p. 409-430

Biographisches Lexicon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. Berlin, 1929-1935, 2. Aufl. Bd 2, p. 202

E. Sluiter in : Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam) 91(1947) II, p. 946-951

E. Sluiter in : Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde (Haarlem) 27 (1947) p. 14-19

E. Sluiter in : Archives néerlandaises de physiologie de l'homme et des animaux. Serie 3 C. (La Haye) serie 3 C, t. 28 (1947) p. 63-571. bbg.

Jewish physicians p. 37-38

Jul. Petersen in : Dansk biografisk lexikon (Kjøbenhavn) IV, p. 225

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom Amsterdam, 1984, kol. 416-417

Kracht en stof : de introductie van moderne natuurwetenschappelijke denkwijzen in de geneeskunde...../ red. D. de Moulin. Amsterdam, 1985. (Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der natuurwtenschappen ; no. 13). passim (reg.)

Naar een rationele zuigelingenvoeding : voedingsleer en kindergeneeskunde in Nederland (1840-1914) / Annemarie van Eekelen. Nijmegen, 1984 . p. 38-39 + passim (reg.). - Dissertatie Nijmegen

F.D.Zeiler in : Overijsselse biografieën I, p. 45-48. portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 70

Staatsblad ; no. 109

Tussen zieken, boeken en kikkers : de fysiologie van een leven: Izaac van Deen (1804-1869) / Stefan van der Poel. - Groningen : Barkhuis, 2012. - 68 p. : ill. ; 21×21 cm. - (Biografieën van Groningse hoogleraren)

Izaac van Deen (1804-1869): de eerste Joodse hoogleraar in Nederland. In: L. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.), De menselijke maat in de wetenschap. De geleerden (auto)biografie als bron voor de wetenschaps- en unversiteitsgeschiedenis. - Hilversum : Verloren, 2013. - p. 75-96

Helpen en niet schaden : uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg / Cecile aan de Stegge & Cornelis van Tilburg (red.). - Antwerpen : Garant, 2013, p. 187-204

Overige

19 augustus 1851: genaturaliseerd tot Nederlander