Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-121
Ja
68,7 x 55,8 cm.
doek
olieverf
In 1864 geschonken door de weduwe van de voorgestelde, aan wie de senaat kort na het overlijden van Sebastian al om het portret van haar man had gevraagd.
Senaatskamer.
Ensing maakte waarschijnlijk gebruik van het lithoportret dat hij in 1841 had vervaardigd.
Tent. Cat. <cursief> Jan Ensing 1819-1894

August Arnold Sebastian (1805-1861)

Algemeen

Sebastian
August Arnold
Man
30-12-1805
Leiden
08-04-1861
Amsterdam
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Chirurgie, fysiologie, pathologie, anatomie van de mens en ziektekundige anatomie (speciaal: behandeling van hart-, oog- en oorziekten)
1832-1849
05-04-1832
Oratio de Batavorum saeculo decimo septimo de anatome meritis atque inventis in ea praestantissimis
01-01-1849
Afscheid

Promoties

07-08-1827
Heidelberg
Dissertatio inauguralis medica de hydrope vesiculae felleae
Heidelbergae, 1827
Doct. med.

Rector Magnificus

13-10-1836
Oratio de animo et ingenio gentium suis de medicina meritis evidentissimo
1835-1836
08-10-1846
Oratio de medicina, institutionis moralis adjutrice
1845-1846

Literatuur

- Bibliotheca medico-chirurgica et pharmaceutico-chemica (Hagae-Comitis), p. 325-326. bbg.

- Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Verfasser / A.C.P.Callisen. Copenhagen, 1830-1845, Bd. 17, p. 469; Bd. 32, p. 257-259. bbg

- Archiv für physiologische Heilkunde (Stuttgart), 17 (1848), p. 477

- Groningsche studenten almanak, 1949, p. 81-82

- item 1850, p. 107-108

- Groninger courant : Algemeen dagblad voor stad Groningen en de Ommelanden, 120 (1861), no. 46, 17 apr., p. 2, kol. 3

- W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 147-148

- Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa. XVII, 1, p. 593-594

- Die Augenheilkunde in der Neuzeit / J.Hirschberg in : Handbuch der gesamten Augenheilkunde. 2. Aufl. Berlin, 1915-18. Bd. 14, § 23, p. 108

- C.E.Daniels in : Biographisches Lexicon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. Berlin, 1929-1935, (2. Aufl.) Bd. V, p. 195-196

- Verzamelde werken / J.Huizinga. dl. VIII. Haarlem, 1951 dl. VIII, p. 126

- Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom. Amsterdam, 1984, kol. 1797-1799

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 72

Overige

Vraagt ontslag om gezondheidsredenen , nadat zijn verzoek om assistentie van een lector (vanwege overbelasting van de leeropdracht) door de minister is afgewezen. Vestigt zich vervolgens als arts te Amsterdam