August Arnold Sebastian (1805-1861)

Algemeen

Sebastian
August Arnold
Man
30-12-1805
Leiden
08-04-1861
Amsterdam
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Chirurgie, fysiologie, pathologie, anatomie van de mens en ziektekundige anatomie (speciaal: behandeling van hart-, oog- en oorziekten)
1832-1849
05-04-1832
Oratio de Batavorum saeculo decimo septimo de anatome meritis atque inventis in ea praestantissimis
01-01-1849
Afscheid

Promoties

07-08-1827
Heidelberg
Dissertatio inauguralis medica de hydrope vesiculae felleae
Heidelbergae, 1827
Doct. med.

Rector Magnificus

13-10-1836
Oratio de animo et ingenio gentium suis de medicina meritis evidentissimo
1835-1836
08-10-1846
Oratio de medicina, institutionis moralis adjutrice
1845-1846

Literatuur

- Bibliotheca medico-chirurgica et pharmaceutico-chemica (Hagae-Comitis), p. 325-326. bbg.

- Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Verfasser / A.C.P.Callisen. Copenhagen, 1830-1845, Bd. 17, p. 469; Bd. 32, p. 257-259. bbg

- Archiv für physiologische Heilkunde (Stuttgart), 17 (1848), p. 477

- Groningsche studenten almanak, 1949, p. 81-82

- item 1850, p. 107-108

- Groninger courant : Algemeen dagblad voor stad Groningen en de Ommelanden, 120 (1861), no. 46, 17 apr., p. 2, kol. 3

- W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 147-148

- Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa. XVII, 1, p. 593-594

- Die Augenheilkunde in der Neuzeit / J.Hirschberg in : Handbuch der gesamten Augenheilkunde. 2. Aufl. Berlin, 1915-18. Bd. 14, § 23, p. 108

- C.E.Daniels in : Biographisches Lexicon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. Berlin, 1929-1935, (2. Aufl.) Bd. V, p. 195-196

- Verzamelde werken / J.Huizinga. dl. VIII. Haarlem, 1951 dl. VIII, p. 126

- Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom. Amsterdam, 1984, kol. 1797-1799

- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 72

Overige

Vraagt ontslag om gezondheidsredenen , nadat zijn verzoek om assistentie van een lector (vanwege overbelasting van de leeropdracht) door de minister is afgewezen. Vestigt zich vervolgens als arts te Amsterdam