Cornelis Star Numan (1807-1857)

Algemeen

Star Numan
Cornelis
Man
02-02-1807
Sappemeer
09-05-1857
Groningen
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Staatsrecht, volkenrecht, strafrecht, en van 1836-1843 Nederlands staatsrecht.Na 1843 tevens staathuishoudkunde en (zonder opdracht): staatkundige geschiedenis van de Europese volken vanaf de vrede van Münster tot aan de vernietiging van de Napoleontische overheersing
Koninklijk Besluit
1834-1857
11-06-1834
Oratio de iure publico hac nostrâ potissimum aetate recte excolendo

Promoties

11-27-1833
Utrecht
Diatribe in Nicolai Machiavelli opusculum del Principe inscriptum
Trajecti ad Rhenum, 1833
Doct. phil. theor. mag. lit. hum.
Pars prior. (de Nicolai Machiavelli vita, aetate et scriptis)
11-27-1833
Utrecht
Diatribe in Nicolai Machiavelli opusculum del Principe inscriptum
Trajecti ad Rhenum, 1833
Juris
Pars altera (del principe)Faculteit Rechtsgeleerdheidmagna cum laude

Rector Magnificus

08-10-1840
Oratio de iure publico hac nostrâ potissimum aetate recte excolendo
1839-1840
11-10-1855
Oratio de disciplinae, quae in iuris natura explicanda versatur, sive de iuris doctrinae philosophicae ambitu et gravitate
1854-1855

Literatuur

- Annales Academiae Groninganae / Academia Groningana. - 1856-1857, p. 184-185. bbg.
- J. de Bosch Kemper in : Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje / Vereeniging voor
de statistiek in Nederland (Amsterdam) ; 9 (1857), p. IX-X
- J.H.Philipse in : Handelingen en mededeelingen <of> levensberichten) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. - 1858, p. 162-217
- Groningsche studenten almanak. - 1858, p. 95-96
- W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen. - Groningen, 1864. - p. 149-150
- Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa ; XIII, p. 354-357
- Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen … - Groningen, 1914, p. 75-78
- Verzamelde werken / J.Huizinga. - Haarlem, 1951 ; VIII, p. 134-138
- Pro excolendo iure patrio 1761-1961 : [gedenkboek uitgeg. ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Pro excolendo ; commissie tot samenstelling: Herman Jan Scheltema ... et al.]. - Groningen, 1961, p. 22
- C.A.A.Linssen in : Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen / onder red. van J.D.R. van Dijken en W.R.Foorthuis. - Groningen, 1994. p. 198-202. - Portr., bbg.
- C.A.A.Linssen in : Gronings historisch jaarboek. - Groningen, 1996, p. 69-97. Portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw .... - Groningen, 1978, no. 73

Overige

anno eerste promotie is niet te vinden in dap