Portretinformatie

Nee

Petrus Camper (1722-1789)

Geneeskundige in de tijd van de verlichting, heeft een significante bijdrage geleverd aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland.

Algemeen

Camper
Petrus
Man
11-05-1722
Leiden
07-04-1789
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Hoogleraar in de Chirurgie en Anatomie, Physiologie, Obstetrie, Materies medica, Botanie
1763-1773
09-05-1764
Oratio de analogia inter animalia et stirpes

Promoties

10-14-1746
Leiden
Geneeskunde en Physica

Rector Magnificus

Oratio de pulchro physico
1765-1766

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.86

A.G. Camper, Levens-schets van Petrus Camper (Leeuwarden, 1791)

Overige

1749-1755 Hoogleraar Franeker 1755-1761 Hoogleraar UvA Amsterdam