Willem Adriaan Enschede (1811-1899)

Algemeen

Enschede
Willem Adriaan
Man
20-04-1811
Haarlem
13-04-1899
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Stereometrie, bolvormige driehoeksmeting, differentiaal- en integraalrekening, analytische meetkunde, analytische mechanica, astronomie, meteorologie
Koninklijk Besluit
1843-1847
Wordt , na opheffing van het Franeker Athenaeum, toegevoegd aan het corps van Groninger hoogleraren
01-01-1847
Hoogleraar
Stereometrie, bolvormige driehoeksmeting, differentiaal- en integraalrekening, analytische meetkunde, analytische mechanica, astronomie, meteorologie. Na 1877 : Hogere stelkunde, analytische meetkunde.
Koninklijk Besluit
1847-1881
01-01-1881
Emeritaat
19 september 1881

Promoties

06-28-1834
Leiden
Disertatio physica de calore qui excitatur electricitate
Lugduni Batavorum, 1834
Doct. math., philos. nat.

Rector Magnificus

14-10-1852
Oratio de Iohanne Bernouillio, eximio mathematico, in academia, quae Groningae est, olim professore celeberrimo
1851-1852

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 155

Afscheidsrede van Dr. W.A. Enschedė bij het neerleggen van het hoogleeraarsambt aan de universiteit te Groningen… - Groningen, 1881 [Autobiografisch]

Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker / door W.B.S. Boeles. - Leeuwarden, 1889, dl. 2, 2e helft, p. 794-797

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1898–1899, p. 35-36

Groningsche studenten almanak, 1900, p. 53-57

Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen… - Groningen, 1914, p. 153-155

Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen / door A.G. Roos. - Groningen, 1914, p. 38 [Portret]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, IV, kol. 574

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw… - Groningen, 1978 [No. 75 en no. 76]

Franeker professorenportretten : iconografie van de professoren aan de Academie … te Franeker / door R.E.O Ekkart. - Franeker, 1977, p. 450-452

Overige

12-04-1851
Bibliothecaris van de Academie (tot 1 oktober 1886)