Jacob Hendrik Croeser (1691-1753)

Algemeen

Croeser
Jacob Hendrik
Man
21-09-1691
Grave
13-01-1753
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Geneeskunde, Anatomie, Chirurgie.
1724-1753
19-10-1724
Croeser was benoemd tot Med. theor. et pract. et Bortanices professor. Hij gaf colleges over de aphorismen van Hippocrates, de Materies Medica, de Osteologie, het Gebruik der chirurgische instrumenten (aangetoond bij anatomsiche sectien) en Plantkunde. Privatim behandelde hij de Institutiones medicae en de Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis van Boerhaave.

Promoties

Leiden
Theses de thoracis vulneribus
Coster
Geneeskunde

Rector Magnificus

De mutuo mentis cum corpore commercio
1727-1728
De vario sensum pro objectorum diversitate affectu passivo
1734-1735
De morte inevitabili ex humorum motu vitae et omnium mirabilium in corpore humano actionum causa profluente
1741-1742
Dei sapientia in nobillissima visus facultate conspicua
1748-1749

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 65