Portretinformatie

1111-0101-068
Ja
69,5 x 55,7 cm.
doek
olieverf
linksonder: JE 1852
1852
Geschonken door voorgestelde in 1869 na zijn vertrek naar Utrecht.
Senaatskamer.
De signatuur is niet meer duidelijk leesbaar en deels gebaseerd op de catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Groningen uit 1978.
R.E.O. Ekkart en J. Schuller tot Peursum-Meijer, <cursief> Groninger academieportretten"

Petrus Johannes van Kerckhoff (1813-1876)

Algemeen

Kerckhoff
Petrus Johannes, van
Man
22-09-1813
Rotterdam
20-01-1876
Utrecht

Benoemingen

Hoogleraar
Chemie, farmacie
Koninklijk Besluit
1851-1868
03-11-1851
De scheikunde in verhouding tot maatschappelijke belangen

Promoties

11-25-1843
Utrecht
De balaena
Rotterdam, 1843
Matheseos, Philosophiae naturalis
Faculteit Wis- en Natuurkundemagna cum laude

Rector Magnificus

08-10-1857
Oratio de indole ac via hodiernae chemiae Tevens uitgeg. in Ned. vert.: Een blik op den tegenwoordigen toestand der scheikunde. - Groningen, 1858
1856-1857

Literatuur

- W.B.S. Boeles, 'Levenschetsen der Groninger hoogleeraren' in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der Hogeschool te Groningen (Groningen, 1864),. p. 159-160
- Biographisches-literarisches Handwoerterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften...Zeiten / gesammelt von J.C. Poggendorff . Leipzig, Berlin I, (1863) p. 1246
- Biographisches-literarisches Handwoerterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften...Zeiten / gesammelt von J.C. Poggendorff . Leipzig, Berlin III,1(1898) p. 714
- H.F.Kuijper in : Utrechtsche studenten-almanak voor.... 1877, p. 229-264; p. 250-252 : bbg.
- J.M. van Bemmelen in : Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen 1879, p. 1-38. bbg.
- Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het chemische onderwijs aan de Groningsche universiteit / F.M. Jaeger. Groningen, 1912. p. 39-40
- Historische studiƫn : bijdragen tot de kenneis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden.../ F.M. Jaeger. Groningen, 1919. p. 222-224, portr.; p. 246-247 : bbg.
- Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek IV, kol. 830-831
- H.A.M.Snelders in : Janus : revue internationale de l'histoire des sciences, de la medecine, de la pharmacie et de la technique (Leiden) 69(1982) p. 77-95. portr.
- Scheikunde aan de Groningse universiteit, 1696-1946 / Ulco Kooystra. Groningen, 1996. p. 42-45. portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw....Groningen, 1978. no. 78
- Utrechtse universiteitsportretten : de portretverzamelingen van de Rijksuniversiteit te Utrecht..../ Jan Teeuwisse. Zutphen 1991, no. 176

Overige

1868-1876 Hoogleraar Utrecht
05-05-1862
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen