Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-133
Ja
69,5 x 55,5 cm.
doek
olieverf
Ca. 1851-1852
Na voltooiing door de voorgestelde geschonken.
Senaatskamer.

Josue Jean Philippe Valeton (1814-1906)

Algemeen

Valeton
Josue Jean Philippe
Man
28-08-1814
Den Haag
08-02-1906
Utrecht

Benoemingen

Hoogleraar
Hebreeuwsche oudheden. Beginselen der Hebreeuwsche spraakkunst. Grammaticale vergelijkingen der Semietische taaltakken. Behandeling Oude Testament.
1845-1877
02-10-1845
De Grammatices studio, litterarum Hebraeorum cultoribus summopere commendado
Hoogleraar
Israëlietische letterkunde. Uitlegging Oude Testament. Geschiedenis van de Israëlietische godsdienst
1877-1884
28-08-1884
Emeritaat

Promoties

Leiden
Ta¯alib¯ii Syntagma dictorum brevium et auctorum
Lugduni Batavorum, 1844
Honoris causa. Geen reguliere promotie vanwege het overlijden van de promotor, professor Weyers

Rector Magnificus

13-10-1859
Oratio de antiqui populi Israelitici peculiari virtute in deo colendo conspicua
1858-1859

Literatuur

Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen , ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest / op last van den Akademischen Senaat uitgeg. door W.J.A.Jonckbloet. - Groningen, 1864, p. 156-157

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1905-1906, p. 47-49, bibliogr.

Provinciale Groninger Courant, 119 (1906), no. 37, dinsdag 13 febr., 2e bl., kol. 3

G. Wildeboer in: Groningsche studenten almanak, 1907, p. 55-67

Is. van Dijk in: Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1911-1912, bijlage p. 78-83

Idem in : Gezamenlijke geschriften van Is. van Dijk. - Groningen, [1917], dl. IV, p. 427-432

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. - Kampen, 1978-..., III, p. 358-360

Nederland’s patriciaat, 79 (1995/96), p. 393, met portr.

Bert Dijkstra in: Toal & taiken, 17 (1999) afl. 6, p. 319-322

J.J.P Valeton, Jan J. Groenbroek [vert.] in: Toal & taiken, 18 (2000) afl. 3, p. 141-143., met portr.

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw… - Groningen, 1978, no. 79