Antonius Deusing (1612-1666)

Algemeen

Deusing
Antonius
Man
15-10-1612
Meurs
29-01-1666
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Geneeskunde
1646-1666
De idea medici absoluti, seu quid optimus medicus sit idem philosophus.

Promoties

08-25-1637
Leiden
Geneeskunde
09-19-1647
Groningen
Wijsbegeerte

Rector Magnificus

23-08-1649
De boni medici officio
1648-1649
De judicii difficultate
1653-1654
1657-1658

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 34

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p. 213 (p.90)

Overige

1652
Deusing werd ook benoemd tot lijfarts van Graaf Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen, Ommelanden en Drente