Jan Hissink Jansen (1816-1885)

Algemeen

Hissink Jansen
Jan
Man
23-01-1816
Ingen
02-08-1885
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Chirurgie, anatomie, oogziekten
Koninklijk Besluit
1850-1878
17-04-1850
De physiologie in haren invloed op de heelkunde geschetst
01-04-1878
Afscheid

Rector Magnificus

09-10-1856
Oratio de hodierno studio, materiem eiusque propietates pro summo hominis et reliquarum rerum naturam interpretandi fonte habendi
1855-1856

Eredoctoraten

Groningen
Universiteit Groningen
Doct. heelk. honoris causa
03-07-1847
Utrecht
Universiteit Utrecht
Doct. med. honoris causa

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’, p. 158-159. In: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864)

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1884-1885, p. 24-25; bbg : p. 37-39

Simon Thomas in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, IV, kol. 809

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A. Lindeboom. - Amsterdam, 1984, kol. 971-972

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978 [no. 80]

Annales academici / Academia Groningana, 1849-1850, p. 231

Annales academici / Academia Groningana, 1854-1856, p. 137
Nederl. vertaling in: Waarheid in liefde, 1860, p. 445-486

Overige

Eervol ontslag op eigen verzoek