Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-029
Ja
71 x 56,7 cm.
doek
olieverf
rechtsboven: F.H.B. 1903
1903
In 1903 geschonken door een comité van oud-leerlingen dat bij die gelegenheid tevens het portret van B.J. Gratama aanbood.
Senaatskamer.
Postuum geschilderd.

Gerhardus Diephuis (1817-1892)

Algemeen

Diephuis
Gerhardus
Man
06-02-1817
Farmsum
04-11-1892
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Burgerlijk recht, handelsrecht, burgerlijke rechtsvordering, Nederlands privaatrecht
Koninklijk Besluit
1859-1887
22-09-1859
De wetenschap des regts in betrekking tot de wetgeving
20-09-1887
Emeritaat

Promoties

07-01-1840
Groningen
De matrimonio
Groningae, [1840]
Doct. jur.
06-25-1842
Groningen
Disquisitio litteraria inauguralis de jure et ratione divortiorum apud antiquissimos Romanos
Groninganae, 1842
Doct. lett.

Rector Magnificus

12-10-1865
Oratio qua academiae.....fata breviter enarravit
1864-1865

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p. 165

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1892/93, p. 33 : bbg.

W. Hecker in : Hand Maatsch Ned Lettk 1892/93, bijlage p. 11-24

W. Hecker in :…….. Rechtsgel mag 12 (1893) p. 145-147

J.Oppenheim in : Eigen haard 1892, p. 824-826. portr.

A.A. de P(into) in : Weekblad van het regt : verzameling van regtszaken, bouwstoffen
voor wetgeving, mengelwerk ('s Gravenhage)
1892, afl. 6251, p.4, kol. 1-2

Tony in : Groningsche volksalmanak 1894, p. 33-39. portr.

Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland..../ door P. van Heijnsbergen. Amsterdam, 1925. p. 185-186. portr.

J.C.Ramaer in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek IX, kol. 199-200

Verzamelde werken / J.Huizinga. dl. VIII. Haarlem, 1951 VIII, p. 255-256

Mr. C.Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen
deel / Paul Scholten. 3e dr. Zwolle, 1974. I, p 186-187

H.W.Heyman in : Ars aequi : juridisch studentenblad (Zwolle) 25 (1976) p. 364-373. portr.

J.H.A.Lokin in : Acht Groningse juristen en hun genootschap. Groningen, 1986, p. 105-133
E.H.Hondius in : Zestig juristen p. 215-217. portr.

G.Diephuis, C.W.Opzoomer : 1892-1992 / [bijdragen van C.J.H.Brunner, J.H.A.Lokin en W.J
Zwalve]. Groningen, 1992. ISBN 90-801388-1-9

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 81

Overige

Eervol ontslag