Willem Augustus Hecker (1817-1909)

Algemeen

Hecker
Willem Augustus
Man
12-05-1817
Groningen
16-01-1909
Delft

Benoemingen

Lector
01-01-1846
Inleidingsrede over de ontwikkeling van den geest tot, door, en in de wetenschap
Pedagogie
1846-....
Hoogleraar
Algemene- en oude geschiedenisNa 1877 : Oude geschiedenis en politische aardrijkskunde
Koninklijk Besluit
1855-1887
20-12-1855
Het staatsleven der volken als voortgaande ontwikkeling van den menschelijken geest, wijsgerig en geschiedkundig beschouwd
13-08-1887
Emeritaat

Promoties

03-14-1839
Groningen
Specimen literarium inaugurale de Alcibiadis moribus rebusque gestis
Groningae, [1839]
Doctoraat Bespiegelende wijsbegeerte en Letteren

Rector Magnificus

14-10-1869
Oratio
1868-1869

Literatuur

Boeles p. 162

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1908-1909, p. 44-46

H. Hermans in: Groningsche volksalmanak, 1910, p. 1-15 [portret]

Matthé Valeton in: Groningsche studenten almanak, 1910, p. 69-73

H. Brugmans in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, IV, kol. 718-719

De Hippokreen-ontzwaveling van W. Hecker : een poging tot annotatie / Gerrit Vos. - 's Gravenzande, 1980

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978 [no. 82]

Overige

1849
1849-1851: vervangt hoogleraar Rovers (algemene en oude geschiedenis)
10-05-1844
Amanuensis van de Universiteitsbibliotheek te Groningen
28-06-1847
1847-1851: bibliothecaris ad interim van de Universiteitsbibliotheek
04-04-1850
Benoemd tot lid van de KNAW