Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

?
Ja
70 x 56 cm.
doek
olieverf
In 1859 door de voorgestelde geschonken.
Senaatskamer.

Willem Jozef Andries Jonckbloet (1817-1885)

Algemeen

Jonckbloet
Willem Jozef Andries
Man
06-07-1817
Den Haag
19-10-1885
Wiesbaden, Duitsland
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Vaderlandse geschiedenis, taal- en letterkunde
Koninklijk Besluit
1854-1864
30-03-1854
De beoefening van de geschiedenis des vaderlands in wezen en strekking
14-09-1864
Afscheid
Het verleden onze roem, de toekomst onze hoop

Promoties

09-22-1840
Leiden
-
Hagae Comitis, 1840
honoris causa
Aan de hogeschool te Leiden in het openbaar verdedigde afstudeerscriptie “Specimen e literis neerlandicis, ex-hibens Ludovici de Velthem chronici quod inscribitur Speculum historiale, librum III / denuo editum secundum codicem ms. Unicum … ad publicam disceptatiomem proponit. - Hagae Comitis, 1840". Gevolgd door een doctoraat in de letteren honoris causa, hem in 1841 door de Senaat verleend. (Eredoctoraten aan studenten werden bij KB uit 1841 daarna niet meer toegestaan.)

Rector Magnificus

08-10-1864
1863-1864

Literatuur

- W.B.S. Boeles, 'Levenschetsen der Groninger hoogleraren' in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen *Groningen 1864) p. 161-162
- Almanak van het Leidsch studentencorps 72(1885) p. 371-373
- Jan ten Brink in: Eigen haard 1885 p. 553-556, portr.
- M.(F.A.G.) C(ampbell) in: Nederlandsche Spectacor : weekblad (Arnhem) 1885, p. 347-348
- Leeskabinet 1885 p. 227-231, portr.
- Jaarboek der Rijksuniversiteit Groningen 1885-1886, p. 38-40, bibliogr.
- H.E.Moltzer in: Jaarboek der Koninklijke Nederlanse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam) 886, p. 1-70, bibliogr.
- Het studentenleven in de literatuur / door Johs. Dyserinck. Amsterdam, 1908. P 121-132, portr.
- Litterarische fantasien en kritieken / door Cd. Busken Huet. Verz. Werken, dl 22 Haarlem, 1912. P.102-116
- Academia Groningana MCXCIV - MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen....Groningen 1914 p.168-169, 419
- J.C.Ramaer in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, IX, kol. 464-467
- Geschiedschrijvers van onze letterkunde / Gerard Brom. Amsterdam, (1944) p 43-72. Portr
- Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid / door K. ter Laan. - 2e verm. dr. - 's-Gravenhage [etc.] : Van Goor, 1952. - Pag. 253-254
- W.J.A. Jonckbloet, noch ein Niederländer im Blickfeld Jacob Grimms / Cornelis Soeteman. Sonderdr. aus: Brüder Grimm Gedenken, Bd. 7, p. 140-147. Portr.
- De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde / J. te Winkel. 2e dr (ongw. herdr) Utrecht/Leeuwarden, 1973, dl VII, p 457-465
- F.P van Oostrom in: Literatuur (ISSN 0168-7050), 6(1989) p 325-328. Portr.
- Christien Boomsma in : UK : Universiteitskrant Groningen 29(2000), no. 27 (16 mrt.), p.7
- Parlementaire portretten / door Sagittarius (ps. v. W.J.A. Jonckbloet). Amsterdam, 1869
- p. 84-88
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ....Groningen 1978 portr no. 83
- Icones Leidenses : de portretverzamling van de Rijksuniversiteit te Leiden....Leiden, 1973 kol. 252
- De Nederlandsche spectacor : weekblad (Arnhem) 1885, plaat no. 46, karik.
- Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980 ... / M Groen. - Dl. 1. - Eindhoven, 1987, p. 225-226

Overige

02-08-1864
Door kiezers van het district Winschoten verkozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal
24-03-1855
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
1848 Hoogleraar Deventer 1877 Hoogleraar Leiden
Feest- en tevens afscheidsrede t.g.v. 250-jarig bestaan van de Groninger Hogeschool