Cornelis Marinus Francken (1820-1900)

Algemeen

Francken
Cornelis Marinus
Man
07-12-1820
Muiden
04-07-1900
Utrecht
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Griekse en Latijnse taal- en letterkunde
Koninklijk Besluit
1856-1877
07-02-1856
Oratio de linguae litterarumque latinarum studio hoc tempore non negligendo
Uitg. inaug. rede: Leovardiae, 1856

Promoties

06-27-1845
Utrecht
Disputatio critica de antiquarum Aeschyli interpretationum ad genuinam lectionum restituendam usu et auctoritate
Trajecti ad Rhenum, 1845
Philosophiae theoreticae, Litterarum humaniorum
Magna cum laudeFaculteit Letteren en Wijsbegeerte

Rector Magnificus

09-10-1874
Oratio de civitate atheniensi poetices patrona
1873-1874

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’, p. 163. In: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen. - Groningen, 1864

Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde / door J.G.Frederiks en F.Jos van den Branden. - 2e dr. - Amsterdam, [1888-1891], p. 257

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1899-1900, p.27

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht, 1900-1901, p.42-44

J. van der Vliet in: Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1902, p.1-22

J. van Vliet in: Utrechtsche studenten-almanak voor 1901, p.185-191

P.H.Damsté in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, III, p.413

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw… - Groningen, 1978 [no. 86]

Overige

1877-1891 Hoogleraar Utrecht
08-05-1865
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen