Frederik Willem Bernard van Bell (1822-1896)

Algemeen

Bell
Frederik Willem Bernard, van
Man
15-06-1822
Rotterdam
28-05-1896
Utrecht
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Exegese N.T., ethiek, encyclopedie van de godgeleerdheid
Koninklijk Besluit
1872-1892
23-11-1872
Het karakter der onafhankelijke theologie
15-06-1892
Emeritaat
Het laatste college-uur

Promoties

06-01-1849
Leiden
De patefactionis christianae indole e vocabilis faneroun et apokaluptein in libris N.T. efficienda
P. Engels
Doct. theol.

Rector Magnificus

17-09-1878
De samenhang van logica en ethiek
1877-1878

Literatuur

Kerkelijk register der predikanten, die sedert 1810-1860 de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam gediend hebben /zamengesteld door Is. Prins. Amsterdam, 1861, p. 81-82

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1895/96, p. 34-36, bbg.

M.A.N.Rovers in : Handelingen en mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1896/97, bijlage, p. 21-47, bbg.

H.P.Berlage in: Theologisch tijdschrift (Amsterdam) 30(1896) p. 451-454

H.Uden Meyboom in: Groningsche studenten almanak 1897, p. 47-55

J.Herderscheê in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek III, kol. 89

Biographisch woordenboek van protetantsche godgeleerden in Nederland, 's Gravenhage, [1919] - 1949, dl. I, p. 413-415

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 87